Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 24.05.2016
  31 maja wchodzą w życie zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym
  Nowelizacja przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego ma na celu usprawnienie i postępowania oraz doprecyzowanie praw i obowiązków jego uczestników. Nowości oświatowe nie wprowadzają jednak rewolucyjnych zmian, ale mają zapewnić sprawny przebieg toczących się postępowań. Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli będą obowiązywały już od 31 maja 2016 r. Karta ...

  Stosunek pracy 18.05.2016
  Kandydat na dyrektora szkoły musi złożyć co najmniej 16 dokumentów
  Złożenie przez kandydata na dyrektora szkoły odpowiednich dokumentów na jeden z najważniejszych elementów procedury konkursowej. Brak któregokolwiek dokumentu zmusza komisję do podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania z uwagi na uchybienia formalne.Wymagane dokumenty do złożeniaOferta kandydata na stanowisko dyrektora szkoły powinna zawierać wszystkie ...

  Stosunek pracy 10.05.2016
  Ojcu korzystającemu z urlopów związanych z rodzicielstwem również należy przedłużyć staż
  Typową sytuacją jest korzystanie przez nauczyciela-ojca wyłącznie z urlopu ojcowskiego. Prawo pozwala mu jednak korzystać także z innych uprawnień, a tym samym – może dojść do sytuacji, w których nieobecność będzie wiązała się z koniecznością przedłużenia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.Zgodnie z regulacjami Karty Nauczyciela, staż na wyższy stopień może zostać ...

  Stosunek pracy 26.04.2016
  Nauczyciela na urlopie zdrowotnym należy poinformować na piśmie o obniżeniu pensum
  Nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia należy wręczyć/przesłać pismo informujące o obniżeniu wymiaru zatrudnienia od 1 września. Nauczyciel powinien wyrazić pisemną zgodę (lub brak) na obniżenie zatrudnienia najpóźniej do 31 maja br.Nauczyciel wyraża zgodę w formie pisemnejZmniejszenie wymiaru nauczycielowi odbywa się za jego zgodą i nie więcej niż do ...

  Stosunek pracy 26.04.2016
  Obowiązki dyrektora szkoły związane z przejściem nauczyciela w stan nieczynny
  Sam wniosek o przeniesienie w stan nieczynny jest wystarczającym dokumentem do dokonania tej czynności. Jednak dyrektor szkoły może sporządzić dla nauczyciela pisemną informację o skutecznym złożeniu wniosku i jego konsekwencjach. Obowiązków dyrektora związanych z przejściem nauczyciela w stan nieczynny jest jednak więcej.5 obowiązków dyrektoraObowiązki związane z przejściem nauczyciela ...

  Stosunek pracy 23.04.2016
  Zatrudnienie pracownika sezonowego musi być związane z porą roku
  Ograniczenia w zatrudnianiu pracowników na czas określony te nie dotyczą pracowników sezonowych. Pracowników zatrudnianych na okres wakacji nie zawsze można jednak uznać a sezonowych, a tym samym – sprawdź, kto może być uznany za takiego pracownika.Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas ...

  Stosunek pracy 23.04.2016
  Pozostał miesiąc na aneksowanie umów terminowych
  Umowy zawarte na czas określony w związku z jedną z czterech okoliczności pozwalających na przekroczenie nowych limitów należy aneksować do 21 maja 2016 r. Obowiązek ten dotyczy zarówno umów zawartych po 22 lutego 2016 r., jak i tych zawartych przed nowelizacją przepisów.Obowiązek wyszczególniania w umowach zawartych na czas określony z przyczyn nielimitowanego zatrudnienia dotyczy ...

  Stosunek pracy 19.04.2016
  6 wskazówek dla dyrektorów przed podjęciem decyzji o zwolnieniu nauczyciela
  Częściowa likwidacja szkoły lub zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów albo zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć może skutkować rozwiązaniem z nim stosunku pracy lub przeniesieniem w stan nieczynny. Poznaj 6 wskazówek dla dyrektorów zanim podejmą decyzję o zwolnieniu nauczyciela.Zmniejszenie liczby ...

  Stosunek pracy 12.04.2016
  Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia są oceniane przez sąd
  Decyzja o wyborze nauczyciela do zwolnienia musi być obiektywna oraz uzasadniona, ponieważ w razie sporu z nauczycielem przed sądem podlegają jego ocenie. Kryteria te służą dyrektorowi szkoły do podjęcia decyzji w sprawie wypowiedzenia danemu nauczycielowi stosunku pracy. Przepisy nie wskazują jednak, jakimi kryteriami powinien kierować się dyrektor, wybierając nauczyciela do zwolnienia.Kryteria ...

  Stosunek pracy 15.03.2016
  Nieprawidłowe zatrudnienie na zastępstwo może zakończyć się w sądzie
  Niejednokrotnie dyrektorzy muszą rozwiązywać problemy z obsadą stanowisk będące wynikiem długotrwałej nieobecności nauczycieli. Poza przydziałem stanowiska nauczycielowi już zatrudnionemu, dyrektor może również zatrudnić nowego nauczyciela na zastępstwo za nieobecnego.Przepisy Karty Nauczyciela precyzyjnie wskazują podstawy zatrudnienia nauczycieli. Co do zasady nauczyciele powinni ...