Zmiany w terminowych umowach o pracę korzystne dla kobiet w ciąży

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Patryk Kuzior
Data: 10-11-2015 r.

Już 22 lutego 2016 r. nastąpią duże zmiany w zakresie możliwości zawierania terminowych umów o pracę. Będzie można zawrzeć jedynie trzy umowy na łączny okres 33 miesięcy – czwarta taka umowa będzie podpisywana na czas nieokreślony. Jeżeli poród ciężarnej pracownicy przypadnie na czas wykraczający poza 33 miesiąc umowy terminowej, to umowa o pracę stanie się automatycznie umową na czas nieokreślony.

Najważniejszą zmianą, jaką niesie za sobą nowelizacja Kodeksu pracy, jest reguła mówiąca, że łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (według nowego brzmienia art. 251 § 1 Kodeksu pracy). Jeśli więc dodatkowo uwzględnić możliwość zawarcia jako pierwszej umowy na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy, to wychodzi na to, że w jednym zakładzie pracy będzie można być zatrudnionym na czas określony maksymalnie przez 3 lata.

W przypadku przekroczenia wskazanych limitów uważa się, niezależnie od treści zawartej umowy, że pracownik automatycznie przeszedł na umowę bezterminową.

Korzystna zmiana dla kobiet w ciąży

Na powyższych zmianach zyskają kobiety ciężarne, które będą wkraczać w macierzyństwo z terminową umową o pracę. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu, co w zestawieniu z przywołanymi wcześniej regulacjami oznacza, że w razie gdyby poród przypadł na czas wykraczający poza 33 miesiąc umowy, to terminowa umowa o pracę stanie się z automatu umową zawartą na czas nieokreślony (art. 177 § 3 Kodeksu pracy).

Zmiany nie obejmą nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela

Wszystkich innych pracowników, w tym także pracowników niepedagogicznych przedszkoli gminnych zatrudnianych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczą omówione zmiany. Z tym że dyrektorzy przedszkoli muszą mieć na uwadze także regulacje przejściowe, które okreś­lają, na jakich zasadach traktować dotychczasowe umowy terminowe

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38012 )
Array ( [docId] => 38012 )

Array ( [docId] => 38012 )