Zwolnienie księgowej po utworzeniu centrum usług wspólnych

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 14-12-2016 r.

Dotychczas każda szkoła musiała zatrudniać księgową na przynajmniej ułamek etatu. Wraz z reorganizacją ZEAS-ów istnieje możliwość przeniesienia księgowości do centrum usług wspólnych (CUW) i tym samym likwidacji etatu głównego księgowego w szkole. Sprawdź szczegóły!

Obowiązki księgowego przekazane do CUW

Po przekształceniach w jednostkach budżetowych, w których księgowość zostanie przekazana na zewnątrz, nie będzie konieczności zatrudnia głównego księgowego. Warunek jednak jest taki, że obowiązki księgowego w pełni zostaną przekazane do realizacji CUW. W zależności od tego, w jakiej formie stworzone zostaną centra pracownicy obsługi jednostki budżetowej, w tym główni księgowi, mogą zostać ujęci w strukturę organizacyjną takiego nowego centrum.

 

W związku z tym odpowiedzialność za przejęte zadania z zakresu gospodarki finansowej oraz rachunkowość i sprawozdawczość obsługiwanych szkół spoczywać będzie na kierowniku CUW. Dyrektor szkoły w dalszym ciągu będzie dokonywał dyspozycji w odniesieniu do środków publicznych, natomiast odpowiedzialność poniesie kierowniku jednostki obsługującej szkoły.

Jaka podstawa wypowiedzenia stosunku pracy

Podstawą wypowiedzenia stosunku pracy w takiej sytuacji jest art. 30 Kodeksu pracy, zgodnie z którym jedną z przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest likwidacja stanowiska pracy. W świadectwie pracy  należy podać informacje dotyczące trybu rozwiązania stosunku pracy (konieczne jest podanie podstawy prawnej wypowiedzenia stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska – tj. art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

Dyrektor ma obowiązek złożenia zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej informacji o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (jeżeli pracownik należy do związku zawodowego), a także stworzenia jej realnej możliwości złożenia zastrzeżeń (w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia). Nie są one jednak wiążące dla dyrektora. Niemniej jednak brak informacji stanowi wadę wypowiedzenia mogącą skutkować przegraną w sporze z pracownikiem przed sądem pracy.

W jednostce liczącej mniej niż 20 pracowników wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy w trakcie urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest niedopuszczalne. Tylko w przypadku gdy pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, będzie możliwe w określonych sytuacjach wypowiedzenie. W momencie rozwiązania umowy należy wypłacić odprawę. Odprawa przysługuje wyłącznie w szkołach zatrudniających ogółem co najmniej 20 pracowników.

Źródło:
  • art. 2 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (projekt z 19 września 2016 r.).
Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39826 )
Array ( [docId] => 39826 )