Zwolnienie nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 12-04-2013 r.

Nauczyciel dyplomowany zatrudniony w oparciu o mianowanie nauczyciela może być zwolniony tylko w sytuacji, którą określa Karta Nauczyciela. Jest to m.in. całkowita lub częściowa likwidacja szkoły, sprawiająca, że dyrektor szkoły nie może kontynuować zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć.

Karta Nauczyciela, która umożliwia zwolnienie pracownika zatrudnionego przez mianowanie nauczyciela, nie daje podstaw do rozwiązania stosunku pracy według dowolnych kryteriów, jakie przyjmie dyrektor szkoły. Ponadto dyrektor szkoły zmniejszającej liczbę etatów, musi spełnić szereg czynności, zanim postanowi, że zwolniony zostanie nauczyciel dyplomowany lub mianowany.

Mianowanie nauczyciela – szczegółowe warunki rozwiązania stosunku pracy

Karta Nauczyciela wskazuje szczegółowe warunki pozwalające na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, są to:

  • wniosek nauczyciela,
  • czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą (jeżeli jej okres przekracza 182 dni przy czym w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może zostać wydłużony o kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem, że nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop zdrowotny nauczyciela).
  • orzeczenie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, wydane przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne,
  • uzyskanie negatywnej oceny pracy,
  • cofnięcie skierowania do nauczania religii.

(art. 23 ust. 1 Karty Nauczyciela)

 

Dyrektor szkoły konsultuje się z organizacją związkową

Planując zwolnienia nauczycieli w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów, dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o tym organizację związkową, do której on należy (art. 20 ust. 1 i ust. 5a). Niedopełnienie tego obowiązku stanowi argument do podważenia wymówienia umowy w sądzie pracy. Opinia związku zawodowego nie jest dla dyrektora wiążąca, ale podejmując decyzję musi kierować się obiektywnymi, jasnymi kryteriami, wśród których znajdą się m.in. kwalifikacje zawodowe oraz ocena pracy.

Nauczyciel dyplomowany może zwrócić się do sądu pracy

Zatrudnienie na podstawie mianowania nauczyciela stwarza szczególne okoliczności uniemożliwiające zwolnienie go bez podania rzeczywistych, uzasadnionych przyczyn. W związku z tym nauczyciel dyplomowany i mianowany, w razie uznania, iż dyrektor szkoły kierował się nieobiektywnymi przesłankami, może zwrócić się do sądu pracy o przywrócenie do pracy lub o przyznanie odszkodowania.

Podstawa prawna:

  • art. 20 ust. 1 i ust. 5a oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30450 )
Array ( [docId] => 30450 )