Zwolnienie pracownika chronionego - zgoda związków zawodowych

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 10-05-2013 r.

Dyrektor nie może rozwiązać stosunku pracy ani pogorszyć warunków zatrudnienia pracownikowi wskazanemu przez zarząd organizacji związkowej jako osoba podlegająca szczególnej ochronie stosunku pracy, nawet jeżeli nie ma możliwości dalszego zatrudniania tej osoby.

Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy. Ochrona obejmuje także jednostronną zmianę warunków zatrudnienia na niekorzyść pracownika.

Szczególną ochroną stosunku pracy może być więc objęty jedynie członek zarządu danej organizacji związkowej. Pracownik, który nie jest członkiem zarządu związku zawodowego, może korzystać ze szczególnej ochrony, jedynie wówczas, gdy jest upoważniony do reprezentowana tego związku u danego pracodawcy. Oznacza to, wyznaczając pracownika do ochrony, związek zawodowy musi wykazać, że pracownik ten jest członkiem zarządu albo posiada stosowne upoważnienie do reprezentowania związku w danym zakładzie.

 

Jeżeli pracodawca zamierza rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem objętym szczególną ochroną przez związek zawodowy, powinien wystąpić do zarządu tego związku zawodowego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli zarząd wyrazi zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, wówczas pracodawca będzie mógł zgodnie z prawem wypowiedzieć stosunek pracy takiemu nauczycielowi.

W przypadku braku zgody zarządu organizacji związkowej, wypowiedzenie stosunku pracy może zostać uznane przez sąd pracy za niezgodne z prawem. Decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy z nauczycielem wskazanym przez związek zawodowy jako pracownikiem chronionym jest ryzykowna. Pracodawca musiałby wykazać, że ochrona została przyznana z naruszeniem przepisów (czyli np. przekroczony został limit osób chronionych, albo pracownik nie jest członkiem zarządu organizacji związkowej i nie ma upoważnienia do reprezentowania tej organizacji w szkole).

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.).

Dariusz Dwojewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30471 )
Array ( [docId] => 30471 )