Dyrektor szkoły nie musi się zgadzać na urlop bezpłatny samorządowca

Autor: Patryk Kuzior
Data: 09-12-2014 r.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielania urlopu bezpłatnego nauczycielowi, który po tegorocznych wyborach samorządowych otrzymał propozycję objęcia stanowiska kierowniczego w jednostce samorządu terytorialnego np. zastępcy burmistrza, wójta, wicestarosty itp. Decyzja odmowna nie musi być także uzasadniona.  

Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny do celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn. Karta Nauczyciela nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem ważnych przyczyn, niemniej trzeba zauważyć, że w przepisie użyto słowa „może”, co oznacza, że urlop bezpłatny może być nauczycielowi udzielony albo nie. Nie ma przepisów, które nakazywałyby udzielenie urlopu z powodu propozycji objęcia stanowiska kierowniczego w jst.

O udzieleniu urlopu decyduje dyrektor, który musi przede wszystkim zapewnić normalny tok pracy szkoły a tym samym rozważyć, czy nieobecność nauczyciela w trakcie roku szkolnego nie zakłóci realizacji podstawy programowej i nie wpłynie negatywnie na wyniki w nauce.

Z drugiej strony chęć podjęcia pracy u innego pracodawcy może być kwalifikowana jako ważna przyczyna, ale to ostatecznie dyrektor szkoły decyduje, czy udzieli urlopu bezpłatnego, czy też nie. Decyzja odmowna dyrektora nie wymaga jednak szczególnego uzasadnienia.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36171 )
Array ( [docId] => 36171 )

Array ( [docId] => 36171 )