Nauczyciel może przerwać urlop zdrowotny na swój wniosek

Data: 19-05-2015 r.

Nauczyciel za zgodą dyrektora i lekarza może przerwać urlop zdrowotny. Przed powrotem do przedszkola dyrektor musi skierować go na badania kontrolne w celu potwierdzenia zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Sytuacje, w których urlop zdrowotny może trwać krócej, niż zalecił lekarz, to:

 
  1. nabycie przez nauczyciela uprawnień emerytalnych – urlop zdrowotny może być udzielony tylko do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc nabycia uprawnień emerytalnych,
  2. wręczenie nauczycielowi wypowiedzenia w trakcie trwania urlopu zdrowotnego – urlop zdrowotny kończy się najpóźniej z chwilą zakończenia okresu wypowiedzenia,
  3. przejście w stan nieczynny nauczyciela – urlop zdrowotny może być udzielony tylko do końca stanu nieczynnego,
  4. podjęcie lub kontynuowanie działalności zarobkowej w trakcie urlopu.

Poza tymi sytuacjami przepisy nie przewidują możliwości skrócenia udzielonego nauczycielowi urlopu zdrowotnego. W praktyce zdarza się jednak, że nauczyciele występują z takimi wnioskami do dyrektorów przedszkoli. Mimo braku regulacji w tym zakresie należy jednak przyjąć, że skoro urlop udzielany jest w celu zaleconego leczenia i na wniosek nauczyciela, to gdy zechce on przerwać urlop i wrócić do pracy – ma do tego prawo. Tym bardziej, jeżeli lekarz orzeknie o zdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

Przed powrotem nauczyciela należy zatem skierować go na badania kontrolne w celu potwierdzenia zdolności do pracy. Jeśli chodzi o datę, z którą nastąpić miałoby przerwanie urlopu zdrowotnego, to kluczowy będzie tu wniosek nauczyciela, pod warunkiem że data ta pokrywa się też z datą orzeczenia lekarza, który wskaże, że od tego dnia nie ma już potrzeby kontynuacji zalecanego leczenia w ramach urlopu dla poratowania zdrowia. Powrót do pracy w trakcie urlopu musi być też dostosowany do organizacji pracy przedszkola i podjęcia decyzji związanych np. z rozwiązaniem umowy zawartej na zastępstwo.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37185 )
Array ( [docId] => 37185 )