Ochrona przed wypowiedzeniem w trakcie urlopu wychowawczego

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 30-10-2012 r.

Czas korzystania z urlopu wychowawczego to okres szczególnej ochrony stosunku pracy. Istnieją jednak cztery sytuacje, w których pracownik może jednak stracić pracę w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy już od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy

Od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownika. Rozwiązanie przez pracodawcę w tym okresie stosunku pracy jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

  • ogłoszenia upadłości pracodawcy,
  • likwidacji pracodawcy,
  • zaistnienia przyczyn do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy pracownika,
  • zwolnień grupowych, pod warunkiem, że szkoła zatrudnia min. 20 pracowników, a zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu
    (art. 1861 Kodeksu pracy, art. 1, art. 5 i art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Zapamiętaj! Jeżeli w szkole jest zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, a wyłączną przyczyną wypowiedzenia są okoliczności niedotyczące pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy), to mogą one stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego (uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r., II PZP 13/05).

Podstawa prawna:

Kodeks pracy – art. 1861.

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – art. 1, 5, 10.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r. (II PZP 13/05, OSNAPiUS 2006/21-22/315).


Zobacz także:

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30558 )
Array ( [docId] => 30558 )

Array ( [docId] => 30558 )