Ochrona przed wypowiedzeniem w trakcie urlopu wychowawczego

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 30-10-2012 r.

Czas korzystania z urlopu wychowawczego to okres szczególnej ochrony stosunku pracy. Istnieją jednak cztery sytuacje, w których pracownik może jednak stracić pracę w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy już od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy

Od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownika. Rozwiązanie przez pracodawcę w tym okresie stosunku pracy jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

 • ogłoszenia upadłości pracodawcy,
 • likwidacji pracodawcy,
 • zaistnienia przyczyn do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy pracownika,
 • zwolnień grupowych, pod warunkiem, że szkoła zatrudnia min. 20 pracowników, a zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu
  (art. 1861 Kodeksu pracy, art. 1, art. 5 i art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Zapamiętaj! Jeżeli w szkole jest zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, a wyłączną przyczyną wypowiedzenia są okoliczności niedotyczące pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy), to mogą one stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego (uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r., II PZP 13/05).

Podstawa prawna:

Kodeks pracy – art. 1861.

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – art. 1, 5, 10.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r. (II PZP 13/05, OSNAPiUS 2006/21-22/315).


Zobacz także:

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30558 )
Array ( [docId] => 30558 )

Array ( [docId] => 30558 )