Organ prowadzący może zobowiązać dyrektora do pracy w wakacje

Data: 16-06-2015 r.

Uzupełnianie dokumentacji szkolnej czy też kontrola stanu budynków wiąże się z możliwością pracy dyrektora szkoły w dni wolne. Wiele zadań wykonywanych na koniec roku szkolnego może się przedłużyć na czas wakacji. Warto wiedzieć, do jakich prac i na jaki okres można zlecić pracę dyrektorowi szkoły podczas wakacji, a kiedy będzie on mógł ubiegać się o urlop uzupełniający.

Tak samo jak nauczyciele zatrudnieni w szkole feryjnej, tak samo dyrektor szkoły ma prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich i w czasie ich trwania. Przewidują to przepisy art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Dodatkowa praca musi być potwierdzona na piśmie

Organ prowadzący szkołę może zobowiązać dyrektora, żeby w czasie wakacji np.:

  • przeprowadził remont,
  • inwestycję na terenie szkoły,
  • wypełnił inne zadanie.

Prace te może wykonywać jedynie na pisemne polecenie organu prowadzącego szkołę, w przeciwnym razie, np. gdy sam zdecyduje się pracować podczas urlopu, nie będzie mu przysługiwał urlop uzupełniający w trakcie roku. W przypadku wykonywania pracy w trakcie ferii letnich, dyrektor ma prawo do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu.

Niewykorzystanie urlopu w czasie wakacji uprawnia do urlopu uzupełniającego

W razie wykorzystania urlopu w wymiarze niższym niż 8 tygodni przysługuje dyrektorowi prawo do urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego. Wymiar tego urlopu to różnica pomiędzy 8 tygodniami a wymiarem wykorzystanego urlopu. Jeśli np. dyrektor szkoły został zobowiązany przez organ prowadzący do przeprowadzenia remontu w wakacje, przez który wykorzystał tylko 5 tygodni urlopu, a w ferie zimowe – wykorzystał 2 tygodnie urlopu, to w trakcie roku szkolnego organ prowadzący powinien udzielić takiemu dyrektorowi urlopu uzupełniającego w wymiarze 1 tygodnia.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zobacz także:

  • Urlop zdrowotny nauczyciela a prawo do świadczenia kompensacyjnego
  • W szkole niepublicznej nie przysługuje urlop zdrowotny nauczyciela
  • Urlop zdrowotny dla nauczycieli, którzy otrzymali wypowiedzenia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37321 )
Array ( [docId] => 37321 )

Array ( [docId] => 37321 )