Powrót z urlopu macierzyńskiego na to samo lub równorzędne stanowisko

Autor: Michał Kowalski
Data: 04-03-2015 r.

Czasami powrót nauczyciela z urlopu macierzyńskiego na zajmowane dotychczas stanowisko z uwagi na zmiany organizacyjne, które zaszły w szkole, nie jest możliwy. Może to oznaczać konieczność powierzenia mu innego, równorzędnego stanowiska.

Pracodawca dopuszcza nauczyciela po zakończeniu urlopu macierzyńskiego do pracy:

  • na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub
  • na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.
Przykład:

Nauczycielka przed urodzeniem dziecka zajmowała stanowisko nauczyciela matematyki i fizyki. Powrocie z urlopu macierzyńskiego dyrektor powierza jej prowadzenie zajęć z matematyki i dopełnienie etatu w świetlicy szkolnej.

Przydzielenie nauczycielce godzin zajęć świetlicowych po powrocie z urlopu macierzyńskiego jest dopuszczalne, jeżeli nie ma możliwości przydzielenia jej pracy na dotychczasowym stanowisku. Jednakże w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania zmiana nie może nastąpić bez jego zgody. Brak zgody wyklucza tu dokonanie przeniesienia.

Stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej należy uznać za równorzędne stanowisku nauczyciela matematyki lub fizyki, ponieważ gwarantuje ono wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie i zapewnia dotychczasową pozycję zawodową oraz możliwości awansowe nie mniejsze od posiadanych poprzednio (uchwała Sądu Najwyższego z 27 września 1979 r., I PZP 37/79).

Źródło:

uchwała Sądu Najwyższego z 27 września 1979 r. (I PZP 37/79).

Michał Kowalski, aplikant radcowski, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36654 )
Array ( [docId] => 36654 )

Array ( [docId] => 36654 )