Prawo do urlopu bezpłatnego nauczyciela zatrudnionego na pół etatu

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Karta Nauczyciela reguluje wyłącznie urlop bezpłatny dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy ma zatem prawo do urlopu bezpłatnego nauczyciel zatrudniony na część etatu? Sprawdź także, czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego lub zgodzić się na urlop bezpłatny, lecz w innym terminie.

Prawo do urlopu bezpłatnego - bez względu na wymiar zatrudnienia

Prawo do urlopu bezpłatnego przysługuje każdemu pracownikowi (art. 174 § 1 Kodeksu pracy; dalej k.p.). W przypadku nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy kwestie związane z udzielaniem urlopu bezpłatnego zostały uregulowane w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 68 Karty Nauczyciela (§ 1 rozporządzenia MEN z 19 grudnia 2000 r.). W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, w związku z brakiem szczegółowych regulacji Karty Nauczyciela w tym zakresie, urlopu bezpłatnego należy udzielić na podstawie Kodeksu pracy (art. 174 § 1 k.p. w zw. art. 91c ust. 1 KN).

Termin udzielenia urlopu bezpłatnego a wniosek nauczyciela

Urlopu bezpłatnego można udzielić wyłącznie na pisemny wniosek nauczyciela. Jest to uprawnienie dyrektora szkoły, a nie obowiązek. Dyrektor nie jest zatem związany ani terminem udzielenia urlopu, ani długością urlopu bezpłatnego wskazaną we wniosku.

Podejmując ostateczną decyzję o udzieleniu mu urlopu bezpłatnego, należy uwzględnić w szczególności:

  • potrzebę zapewnienia normalnego toku pracy szkoły,
  • inne przyczyny zawarte w uzasadnieniu wniosku.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30548 )
Array ( [docId] => 30548 )