Prowadzenie gospodarstwa rolnego wyklucza urlop dla poratowania zdrowia

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 25-03-2015 r.

Nauczyciel prowadzący gospodarstwo rolne nie może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli jednak wydzierżawi gospodarstwo, nie będzie już traktowany jako osoba prowadząca działalność rolniczą, a zatem będzie możliwe udzielenie mu takiego urlopu.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej.

Można odwołać z urlopu nauczyciela podejmującego działalność zarobkową

W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Dotyczy to również działalności rozpoczętej przed rozpoczęciem urlopu (uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r., II PZP 5/2005). Działalnością zarobkową jest z całą pewnością m.in. działalność rolnicza. Prowadzenie działalności rolniczej wyklucza zatem uzyskanie urlopu zdrowotnego.

Rozwiązaniem może być wydzierżawienie gospodarstwa rolnego

Jednak w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego to dzierżawca będzie osobą prowadzącą gospodarstwo rolne. Nauczyciel będzie więc mógł korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, bowiem w takiej sytuacji nie będzie już prowadził działalności rolniczej, a więc działalności zarobkowej. Ważne jest jednak, aby umowa dzierżawy gruntów została zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków.

Nauczyciel będący właścicielem gospodarstwa rolnego może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli wydzierżawi to gospodarstwo na okres co najmniej tego urlopu.

Źródło:

uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r. (II PZP 5/2005, OSNP 2005/24, poz. 387).

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36783 )
Array ( [docId] => 36783 )

Array ( [docId] => 36783 )