Przerwa między urlopami zdrowotnymi nie musi być przepracowana

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 13-04-2014 r.

Pomiędzy kolejnymi urlopami dla poratowania zdrowia, bez względu na długość ich trwania, musi być co najmniej rok przerwy. Nie musi to być jednak okres przepracowany. Liczy się sam fakt zatrudnienia nauczyciela.

Nauczyciel może otrzymać urlop dla poratowania zdrowia, o ile:

  1. jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  2. posiada co najmniej 7-letni okres pracy w szkole (dotyczy pierwszego urlopu zdrowotnego),
  3. posiada orzeczenie lekarskie zalecającemu mu taki urlop,
  4. nie wykorzystał w sumie w trakcie pracy w szkole 3 lat urlopu,
  5. od zakończenia poprzedniego urlopu upłynął co najmniej rok,
  6. nie nabył uprawnień emerytalnych.

Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu na poratowanie zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. Przepisy nie wymagają natomiast, aby roczna przerwa musiała być okresem faktycznego wykonywania pracy, liczy się zatem sam fakt zatrudnienia.

Przykład: Czy nauczycielka mianowana może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od dnia 1 września 2014 r., jeżeli korzystała już z niego od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., zaś od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym?

Tak, od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego upłynie bowiem już rok, przepisy zaś nie wymagają by był to okres przepracowany.

Anna Trochimiuk Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34662 )
Array ( [docId] => 34662 )

Array ( [docId] => 34662 )