Termin złożenia wniosku o urlop zdrowotny a termin jego rozpoczęcia

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Nauczyciel, który spełnia wymagania do otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia może w każdym czasie złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego. Do wniosku nauczyciel załącza orzeczenie lekarskie, które wskazuje na jaki czas potrzebuje on urlopu.

Urlop dla poratowania zdrowia - wymogi

Nauczyciel uprawniony jest do urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli spełnia łącznie na dzień złożenia wniosku o udzielnie urlopu następujące warunki:

 • nauczyciel zatrudniony jest w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony;
 • staż pracy nauczyciela wynosi co najmniej 7 lat bezpośrednio przypadających przed dniem złożenia wniosku (dotyczy pierwszego urlopu zdrowotnego);
 • od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia upłynął przynajmniej rok pracy.

Jeżeli nauczyciel spełnia wyżej wyminione wymagania i złoży wniosek o urlop zdrowotny, załączając orzeczenie lekarza o potrzebie leczenia, dyrektor szkoły musi udzielić mu urlopu! Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organ prowadzący musi w budżecie zapewnić odpowiednie środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wniosek nauczyciela i wskazania lekarza

W swojej decyzji o udzieleniu nauczycielowi urlopu zdrowotnego dyrektor szkoły wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu, biorąc pod uwagę wniosek nauczyciela, wskazania lekarza oraz możliwości organizacyjne szkoły.

Jeżeli nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego z dnia na dzień to, o ile zalecenia lekarza nie stoją temu na przeszkodzie, można udzielić tego urlopu w nieco późniejszym terminie w związku z koniecznością zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

Termin rozpoczęcia urlopu zdrowotnego

Wskazana przez lekarza orzekającego data rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia, jak również moment złożenia przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu, nie wywołują bezpośrednio skutków prawnych dla dyrektora szkoły. Dla nauczyciela wiążący jest dzień wskazany przez dyrektora szkoły, jako data rozpoczęcia urlopu.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30547 )
Array ( [docId] => 30547 )

Array ( [docId] => 30547 )