Termin złożenia wniosku o urlop zdrowotny a termin jego rozpoczęcia

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 06-04-2012 r.

Nauczyciel, który spełnia wymagania do otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia może w każdym czasie złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego. Do wniosku nauczyciel załącza orzeczenie lekarskie, które wskazuje na jaki czas potrzebuje on urlopu.

Urlop dla poratowania zdrowia - wymogi

Nauczyciel uprawniony jest do urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli spełnia łącznie na dzień złożenia wniosku o udzielnie urlopu następujące warunki:

  • nauczyciel zatrudniony jest w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony;
  • staż pracy nauczyciela wynosi co najmniej 7 lat bezpośrednio przypadających przed dniem złożenia wniosku (dotyczy pierwszego urlopu zdrowotnego);
  • od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia upłynął przynajmniej rok pracy.

Jeżeli nauczyciel spełnia wyżej wyminione wymagania i złoży wniosek o urlop zdrowotny, załączając orzeczenie lekarza o potrzebie leczenia, dyrektor szkoły musi udzielić mu urlopu! Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organ prowadzący musi w budżecie zapewnić odpowiednie środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

 

Wniosek nauczyciela i wskazania lekarza

W swojej decyzji o udzieleniu nauczycielowi urlopu zdrowotnego dyrektor szkoły wskazuje termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu, biorąc pod uwagę wniosek nauczyciela, wskazania lekarza oraz możliwości organizacyjne szkoły.

Jeżeli nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego z dnia na dzień to, o ile zalecenia lekarza nie stoją temu na przeszkodzie, można udzielić tego urlopu w nieco późniejszym terminie w związku z koniecznością zapewnienia zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

Termin rozpoczęcia urlopu zdrowotnego

Wskazana przez lekarza orzekającego data rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia, jak również moment złożenia przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu, nie wywołują bezpośrednio skutków prawnych dla dyrektora szkoły. Dla nauczyciela wiążący jest dzień wskazany przez dyrektora szkoły, jako data rozpoczęcia urlopu.

Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30547 )
Array ( [docId] => 30547 )