Urlop zdrowotny nauczyciela a doskonalenie zawodowe

Data: 08-10-2013 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie uniemożliwia podnoszenia kwalifikacji. Dyrektor szkoły jest zainteresowany jedynie tym, czy nauczyciel nie wykonuje pracy zarobkowej, czego zabrania Karta Nauczyciela. Czas urlopu jest dla nauczycieli czasem na regenerację zdrowia.

Przebywanie na urlopie dla poratowania zdrowia jest dla nauczycieli czasem na regenerację zdrowotną, ale nie należy utożsamiać go ze zwolnieniem lekarskim. W czasie jego trwania dopuszczalna jest aktywność związana z podnoszeniem kwalifikacji w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i warsztatów.

Karta Nauczyciela nie zabrania studiowania w czasie urlopu

 

Urlop zdrowotny nauczyciela nie wyklucza możliwości uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym i podnoszenia kwalifikacji w dowolnej formie. Jedynym zakazem, jaki dla nauczycieli przewiduje w tym czasie Karta Nauczyciela jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły nie będzie ingerował w inne formy aktywności nauczycieli, ponieważ to od nich zależy w jaki sposób wykorzystają czas przeznaczony na regenerację zdrowia.

Leczenie w czasie urlopu dla poratowania zdrowia

Celem urlopu dla poratowania zdrowia jest zapewnienie dla nauczycieli nieograniczonych możliwości związanych z zaleceniami lekarskimi. Dyrektor szkoły nie ma możliwości ingerowania w podejmowane działania, o ile nie naruszają one ustawy Karta Nauczyciela. Jeżeli lekarz wyraża zgodę na uczestniczenie pedagoga w kursach czy studiach podyplomowych i stwierdza, że nie wpłynie to negatywnie na przebieg leczenia, to nie ma przeszkód aby rezygnować z podnoszenia kwalifikacji.

Dyrektor szkoły nie cofnie decyzji o dofinansowaniu szkoleń dla nauczycieli

Urlop zdrowotny nauczyciela nie uniemożliwia otrzymania dofinansowania na różne formy doskonalenia dla nauczycieli. Dyrektor szkoły, który zatwierdził dofinansowanie dla nauczycieli nie zmieni decyzji niezależnie od tego czy nauczyciel będzie czynnie wykonywał obowiązki zawodowe czy też będzie wykorzystywał urlop zdrowotny nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30612 )
Array ( [docId] => 30612 )

Array ( [docId] => 30612 )