Urlop zdrowotny nauczyciela a prawo do świadczenia kompensacyjnego

Data: 21-05-2015 r.

Uprawnienie do świadczenia kompensacyjne nie oznacza, że nauczyciel nie może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny nie zostanie udzielony w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych – świadczenie kompensacyjne nie jest natomiast takimi uprawnieniem, dlatego dyrektor szkoły nie może odmówić urlopu.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela prawo do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielowi, który:

  • jest zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
  • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie urlopu przepracował w szkole co najmniej 7 lat
  • nie wykorzystał przewidzianych dla nauczycieli trzech lat łącznego urlopu dla poratowania zdrowia
  • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające konieczność skorzystania z tego urlopu
  • nie nabył uprawnień emerytalnych.

(art. 71 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Uprawnienia kompensacyjne nie wpływają na urlop zdrowotny nauczyciela

Jeżeli nauczyciel spełnia  warunki określone w Karcie Nauczyciela, to dyrektor szkoły nie powinien odmówić udzielenia urlopu. Dyrektor szkoły nie może odwołać się do argumentu nabycia uprawnień do świadczenia kompensacyjnego – nie jest ono uprawnieniem emerytalnym i nie odbiera prawa do urlopu zdrowotnego nauczyciela. Katalog warunków, jakie musi spełnić nauczyciel ubiegający się o urlop dla poratowania zdrowia jest enumeratywnie określony w Karcie Nauczyciela – dyrektor nie może go poszerzać.

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Świadczenie kompensacyjne jest przewidziane dla nauczycieli, którzy ostatnio przed złożeniem wniosku o to świadczenie byli zatrudnieni w szkole lub innej placówce oświatowej uprawniającej do tego świadczenia. Dyrektor szkoły nie może jednak utożsamiać prawa do skorzystania z tego świadczenia z nabyciem uprawnień emerytalnych, które faktycznie wykluczają urlop zdrowotny nauczyciela. Takie działanie stanowi naruszenie regulacji, które zawiera Karta Nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37187 )
Array ( [docId] => 37187 )