Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 24.01.2018
  Urlop dla poratowania zdrowia: dyrektor może już skierować nauczyciela na badania lekarskie – jest rozporządzenie
  Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Oznacza to, że dyrektorzy mogą już wydawać skierowania na badania lekarskie, a nauczyciele mają możliwość skorzystania z urlopu na nowych zasadach. Zmiana zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia to nie tylko ograniczenie prawa do tego urlopu ale także ...

  Urlopy w oświacie 08.01.2018
  Urlop w czasie ferii zimowych dla nauczyciela zatrudnionego w zespole szkolno-przedszkolnym – co zmieniło się po 1 stycznia 2018 r.
  W poniedziałek 15 stycznia 2018 rozpoczną się ferie zimowe w szkołach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach nie dotyczy jednak przedszkoli, a to oznacza, że zatrudnieni w nich nauczyciele nie korzystają obligatoryjnie z urlopu wypoczynkowego.  A co z tymi, którzy pracują jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym? Sprawdź, co zmieniła obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ...

  Urlopy w oświacie 02.01.2018
  Ustalanie wymiaru urlopu dla nauczycieli realizujących zadania w szkole i przedszkolu – nowa procedura
  Nowelizacja Karty Nauczyciela nie wprowadziła zasadniczych zmian w zasadach udzielania i korzystania z urlopów wypoczynkowych w przedszkolach. Wprowadzono jednak nową regulację dotyczącą sytuacji nauczycieli prowadzących zajęcia zarówno w przedszkolu, jak i szkole  dowiedz się, jak musisz postępować od 1 stycznia 2018 r., jeżeli w Twojej placówce pracują takie osoby.Zgodnie z nowym ...

  Urlopy w oświacie 11.12.2017
  Nauczyciele nie będą mogli korzystać z dni opieki w wymiarze godzinowym
  Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i przedszkolach nie będą już mogli korzystać z tzw. dni opieki w wymiarze godzinowym, lecz wyłącznie w wymiarze pełnych dni – od 1 stycznia 2018 r. zasady udzielania zwolnienia na opiekę będą uregulowane w Karcie Nauczyciela, a nie jak dotychczas – w Kodeksie pracy. Wprowadzona do Kodeksu pracy możliwość wykorzystywania tzw. dni opieki ...

  Urlopy w oświacie 19.11.2017
  Urlopy wypoczynkowe nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela
  Nowelizacja Karty Nauczyciela rozwiązuje problem sposobu udzielania urlopu nauczycielowi, który jest zatrudniony jednocześnie w szkole feryjnej i placówce nieferyjnej. Obecnie taki sposób zatrudnienia nauczyciela rodzi poważny problem w zakresie korzystania z urlopu wypoczynkowego.W placówce nieferyjnej nauczyciel ma prawo do urlopu w wymiarze i czasie trwania ferii zimowych i letnich, zaś ...

  Urlopy w oświacie 23.10.2017
  Dni opieki nad dzieckiem w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela
  Zatrudnienie w dwóch lub więcej placówkach na podstawie odrębnych umów o pracę rodzi wątpliwości dotyczące możliwości korzystania z dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Czy nauczyciel może korzystać z prawa do opieki w każdej placówce, czy uprawnienie ogranicza się do podstawowego miejsca pracy? Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ...

  Urlopy w oświacie 19.09.2017
  Urlop zdrowotny nauczyciela na nowych warunkach
  Najważniejsze zmiany mają dotyczyć przesłanek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia –kwestii wymogu siedmioletniego zatrudnienia przed rozpoczęciem urlopu oraz zniesienia regulacji, zgodnie z którą orzeczenie o potrzebie jego udzielenia może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Nie są to jednak jedyne propozycje, które znalazły się w projekcie ustawy o finansowaniu zadań ...

  Urlopy w oświacie 05.09.2017
  Wymiar i udzielanie urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu mieszanym
  W wyjątkowych sytuacjach z nauczycielem można zawrzeć dwie umowy o pracę. Taka konieczność wynika m.in. w przypadku zatrudnienia jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym lub zatrudnienia także na stanowisku niepedagogicznym. Z każdego stosunku pracy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Dowiedz się, jak obliczyć wymiar urlopów w zatrudnieniu mieszanym.Ze względu na odrębności ...

  Urlopy w oświacie 08.08.2017
  5 nowości w urlopie dla poratowania zdrowia – już od 1 stycznia 2018 r.
  W przyszłym roku czeka nas poważna reforma w zakresie Karty Nauczyciela. Zajmijmy się planowanymi zmianami w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia, które wywołały duże poruszenie w środowisku oświaty.Nowy wymóg zatrudnienia przez 7 lat w wymiarze co najmniej połowy pensumW projekcie nowelizacji ustawodawca wskazał wprost, że warunkiem uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia jest przepracowanie ...

  Urlopy w oświacie 01.08.2017
  Czy możesz sprawdzić czy nauczyciel prowadzi działalność zarobkową trakcie urlopu zdrowotnego
  W czasie urlopu zdrowotnego nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej – jeżeli naruszy ten zakaz zostanie wezwany do stawienia się do pracy. Jednak zanim odwołasz nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia musisz upewnić się że postąpił niezgodnie z przepisami – sprawdź, jakie działania możesz podjąć, aby zdobyć potrzebne dowody.Karta ...