Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 11.03.2021
  Urlop dla poratowania zdrowia
  Nauczyciel, w wyniku wypadku w pracy, przebywał na L4 182 dni, następnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne z ZUS-u. Świadczenie kończy się 17.03.2021 r. Nauczyciel w styczniu nabył prawo emerytalne, jednak ze względu na przeliczniki, warto, by został w pracy do końca czerwca (różnica między przejściem na emeryturę w marcu a w czerwcu to 500zł). Wykorzystanie zaległych urlopów ...

  Urlopy w oświacie 10.02.2021
  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
  Pedagogowi szkolnemu nie zapłacono za godziny ponadwymiarowe za grudzień, nie poinformowano go, że za nie dostanie pieniędzy, czy pedagog w ramach pensum ma obowiązek prowadzić zajęcia specjalistyczne, które do tej pory były w ramach godzin ponadwymiarowych.Odpowiedź:To zależy od tego, czy godziny ponadwymiarowe w okresie kształcenia zdalnego zostały faktycznie zrealizowane. Jeżeli tak ...

  Urlopy w oświacie 10.02.2021
  Termin wypłaty odprawy emerytalnej
  Nauczyciel złożył pismo o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron z powodu przejścia na emeryturę. Osiągnął już wiek emerytalny. Oświadczył, że złożył wniosek o emeryturę do ZUS-u. Czy należy mu wypłacić odprawę w ostatnim dniu pracy i umieścić informację w świadectwie pracy, czy czekać aż przyniesie decyzję z ZUS i wypłacić w późniejszym terminie?Odpowiedź:Jeżeli ...

  Urlopy w oświacie 24.01.2018
  Urlop dla poratowania zdrowia: dyrektor może już skierować nauczyciela na badania lekarskie – jest rozporządzenie
  Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Oznacza to, że dyrektorzy mogą już wydawać skierowania na badania lekarskie, a nauczyciele mają możliwość skorzystania z urlopu na nowych zasadach. Zmiana zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia to nie tylko ograniczenie prawa do tego urlopu ale także ...

  Urlopy w oświacie 08.01.2018
  Urlop w czasie ferii zimowych dla nauczyciela zatrudnionego w zespole szkolno-przedszkolnym – co zmieniło się po 1 stycznia 2018 r.
  W poniedziałek 15 stycznia 2018 rozpoczną się ferie zimowe w szkołach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach nie dotyczy jednak przedszkoli, a to oznacza, że zatrudnieni w nich nauczyciele nie korzystają obligatoryjnie z urlopu wypoczynkowego.  A co z tymi, którzy pracują jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym? Sprawdź, co zmieniła obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ...

  Urlopy w oświacie 02.01.2018
  Ustalanie wymiaru urlopu dla nauczycieli realizujących zadania w szkole i przedszkolu – nowa procedura
  Nowelizacja Karty Nauczyciela nie wprowadziła zasadniczych zmian w zasadach udzielania i korzystania z urlopów wypoczynkowych w przedszkolach. Wprowadzono jednak nową regulację dotyczącą sytuacji nauczycieli prowadzących zajęcia zarówno w przedszkolu, jak i szkole  dowiedz się, jak musisz postępować od 1 stycznia 2018 r., jeżeli w Twojej placówce pracują takie osoby.Zgodnie z nowym ...

  Urlopy w oświacie 11.12.2017
  Nauczyciele nie będą mogli korzystać z dni opieki w wymiarze godzinowym
  Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i przedszkolach nie będą już mogli korzystać z tzw. dni opieki w wymiarze godzinowym, lecz wyłącznie w wymiarze pełnych dni – od 1 stycznia 2018 r. zasady udzielania zwolnienia na opiekę będą uregulowane w Karcie Nauczyciela, a nie jak dotychczas – w Kodeksie pracy. Wprowadzona do Kodeksu pracy możliwość wykorzystywania tzw. dni opieki ...

  Urlopy w oświacie 19.11.2017
  Urlopy wypoczynkowe nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela
  Nowelizacja Karty Nauczyciela rozwiązuje problem sposobu udzielania urlopu nauczycielowi, który jest zatrudniony jednocześnie w szkole feryjnej i placówce nieferyjnej. Obecnie taki sposób zatrudnienia nauczyciela rodzi poważny problem w zakresie korzystania z urlopu wypoczynkowego.W placówce nieferyjnej nauczyciel ma prawo do urlopu w wymiarze i czasie trwania ferii zimowych i letnich, zaś ...

  Urlopy w oświacie 23.10.2017
  Dni opieki nad dzieckiem w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela
  Zatrudnienie w dwóch lub więcej placówkach na podstawie odrębnych umów o pracę rodzi wątpliwości dotyczące możliwości korzystania z dni opieki nad dzieckiem do lat 14. Czy nauczyciel może korzystać z prawa do opieki w każdej placówce, czy uprawnienie ogranicza się do podstawowego miejsca pracy? Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ...

  Urlopy w oświacie 19.09.2017
  Urlop zdrowotny nauczyciela na nowych warunkach
  Najważniejsze zmiany mają dotyczyć przesłanek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia –kwestii wymogu siedmioletniego zatrudnienia przed rozpoczęciem urlopu oraz zniesienia regulacji, zgodnie z którą orzeczenie o potrzebie jego udzielenia może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Nie są to jednak jedyne propozycje, które znalazły się w projekcie ustawy o finansowaniu zadań ...