Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 08.08.2017
  5 nowości w urlopie dla poratowania zdrowia – już od 1 stycznia 2018 r.
  W przyszłym roku czeka nas poważna reforma w zakresie Karty Nauczyciela. Zajmijmy się planowanymi zmianami w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia, które wywołały duże poruszenie w środowisku oświaty.Nowy wymóg zatrudnienia przez 7 lat w wymiarze co najmniej połowy pensumW projekcie nowelizacji ustawodawca wskazał wprost, że warunkiem uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia jest przepracowanie ...

  Urlopy w oświacie 01.08.2017
  Czy możesz sprawdzić czy nauczyciel prowadzi działalność zarobkową trakcie urlopu zdrowotnego
  W czasie urlopu zdrowotnego nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej – jeżeli naruszy ten zakaz zostanie wezwany do stawienia się do pracy. Jednak zanim odwołasz nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia musisz upewnić się że postąpił niezgodnie z przepisami – sprawdź, jakie działania możesz podjąć, aby zdobyć potrzebne dowody.Karta ...

  Urlopy w oświacie 27.06.2017
  Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego ze skróconym dniem pracy
  Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócenie dnia pracy bezpośrednio wpływa na sposób obliczenia przysługującego mu wymiaru urlopu. Sprawdź, z ilu dni oraz godzin urlopu wypoczynkowego może skorzystać niepełnosprawny pracownik przedszkola.Jeżeli dla danego ...

  Urlopy w oświacie 14.03.2017
  Urlop zdrowotny nie wyklucza udziału w konkursie na dyrektora przedszkola
  Korzystając z urlopu zdrowotnego nie można podejmować działalności zarobkowej. Ustawa nie precyzuje, czy możliwe jest podejmowania innych aktywności, w szczególności zaś nie zabrania kandydowania na stanowisko dyrektora przedszkola. Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może wygrać konkurs?Podjęcie przez nauczyciela korzystającego z urlopu zdrowotnego działalności ...

  Urlopy w oświacie 13.12.2016
  Urlop dla poratowania zdrowia wkrótce z ograniczeniami
  Reforma systemu oświaty w istotny sposób wpłynie na zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli – dla wielu z nich oznacza to ograniczenia w dostępie do świadczenia. Czy zmiany dotyczą wszystkich pracowników pedagogicznych placówek oświatowych?Ograniczenia dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia mają dotyczyć tylko nauczycieli, dla których zabraknie etatów po ...

  Urlopy w oświacie 29.11.2016
  Plan urlopów na rok 2017 – pięć zasad o których trzeba pamiętać
  Urlop wypoczynkowy w placówkach nieferyjnych udzielany jest zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów należy podać do wiadomości wszystkich nauczycieli. Przepisy nie określają, kiedy należy go sporządzić, ale w praktyce należy zrobić to do końca roku. Poznaj pięć zasad o których trzeba pamiętać przy jego opracowywaniu.Plan urlopów jest on więżący dla pracodawcy i pracowników, ...

  Urlopy w oświacie 01.11.2016
  Termin zakończenia urlopu wychowawczego w przedszkolu – taki sam, jak w szkole feryjnej
  Nauczyciele przedszkoli korzystają z urlopu wychowawczego na takich samych zasadach, jak nauczyciele szkół feryjnych. Urlop powinien więc zakończyć się 31 sierpnia, chyba że trwał krócej niż 1 miesiąc. Do nauczycieli przedszkola nie stosuje się natomiast art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela dotyczącego wykorzystania urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym. Urlopy wychowawcze dla ...

  Urlopy w oświacie 24.10.2016
  Korzystanie z urlopu zdrowotnego nie wyklucza możliwości doskonalenia zawodowego
  Okolicznością uzasadniającą odwołanie nauczyciela z urlopu zdrowotnego jest wyłącznie kontynuowanie lub podjęcie pracy zarobkowej. Karta Nauczyciela nie przewiduje zakazu studiowania lub korzystania z innych form podnoszenia kwalifikacji w tym czasie – dyrektor nie ma podstaw do odwołania z urlopu. Urlop dla poratowania zdrowia nie jest tożsamy z ze zwolnieniem lekarskim, podczas którego ...

  Urlopy w oświacie 30.09.2016
  Wezwanie na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika ZUS nie uprawnia do płatnego zwolnienia od pracy
  Badania prowadzone przez lekarzy orzeczników ZUS nie zostały wymienione w katalogu badań na czas przeprowadzania których pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jeżeli nauczyciel otrzymał wezwanie na takie badanie – dyrektor szkoły może jedynie udzielić urlopu bezpłatnego, a dyrektor przedszkola urlopu bezpłatnego lub wypoczynkowego. Nauczyciel ...

  Urlopy w oświacie 30.08.2016
  Do końca września trzeba udzielić zaległych urlopów, nawet jeżeli pracownicy nie chcą z nich korzystać
  Do końca września należy udzielić pracownikom zaległego urlopu z 2015 roku – dotyczy to wszystkich pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli placówek nieferyjnych. Za nieudzielenie przysługującego nauczycielowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie jego wymiaru, grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Koniecznie trzeba więc zająć się tym zagadnieniem już teraz.Nauczyciel ...