Wszystkie artykuły

  Urlopy w oświacie 15.06.2012
  Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim nauczyciela
  Zasadą jest, że nauczyciele korzystają z urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. W przypadku jednak, gdy nauczyciel, wracając z urlopu macierzyńskiego, ma zaległy urlop wypoczynkowy, może wnioskować o udzielenie urlopu we wskazanym przez siebie terminie. Czy zawsze?Urlop w szkołach feryjnych Nauczyciel, jak każdy pracownik, może chcieć ...

  Urlopy w oświacie 15.06.2012
  Jak obliczyć wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli w 2012 r.
  Do 31 sierpnia nauczyciele otrzymają świadczenie urlopowe za 2012 r. W tym roku nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości 1.093,93 zł. Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze i krócej niż przez rok szkolny otrzymają świadczenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do okresu i wymiaru zatrudnienia. Świadczenie ...

  Urlopy w oświacie 03.06.2012
  Termin złożenia wniosku o urlop zdrowotny a termin jego rozpoczęcia
  Nauczyciel, który spełnia wymagania do otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia może w każdym czasie złożyć wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego. Do wniosku nauczyciel załącza orzeczenie lekarskie, które wskazuje na jaki czas potrzebuje on urlopu. Urlop dla poratowania zdrowia - wymogi Nauczyciel uprawniony jest do urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli spełnia łącznie na dzień ...

  Urlopy w oświacie 03.06.2012
  Prawo do urlopu bezpłatnego nauczyciela zatrudnionego na pół etatu
  Karta Nauczyciela reguluje wyłącznie urlop bezpłatny dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy ma zatem prawo do urlopu bezpłatnego nauczyciel zatrudniony na część etatu? Sprawdź także, czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego lub zgodzić się na urlop bezpłatny, lecz w innym terminie. Prawo do urlopu bezpłatnego - bez względu na wymiar zatrudnieniaPrawo ...

  Urlopy w oświacie 13.05.2012
  Zasady udzielania urlopu wychowawczego nauczycielom
  Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mają prawo do urlopu wychowawczego w szkole w wymiarze takim samym, jak inni pracownicy szkoły. Jednakże zasady udzielania urlopu wychowawczego nauczycielom różnią się od ogólnych zasad przewidzianych w Kodeksie pracy. Poznaj zasady ustalania terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela.Termin rozpoczęcia urlopu ...

  Urlopy w oświacie 07.05.2012
  Jak ustalić wymiar urlopu uzupełniającego nauczyciela
  Nauczyciele szkół feryjnych korzystają z urlopów w czasie ferii letnich i zimowych. Jeśli z powodu m.in. choroby czy urlopu macierzyńskiego nie mogli odpoczywać, przysługuje im urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego. Nie oznacza to jednak, że bezpośrednio po „przechorowanych” feriach, nauczyciel może korzystać z urlopu. Ustalenie wymiaru urlopu uzupełniającego – po 31 sierpnia Jeśli ...