Wszystkie artykuły

  Kształcenie i wychowywanie 08.06.2020
  Konkurs: autorski pomysł na lekcję zdalną
  Wartościowa wiedza merytoryczna, dostęp do warsztatów online przygotowanych przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik oraz cenne nagrody – to wszystko czeka na uczestników konkursu Nauka dla Ciebie. Konkurs realizowany jest wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Nauka dla Ciebie. Skierowany jest do nauczycieli oraz uczniów szkół ...

  Płace i finanse 11.05.2020
  Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego
  Czy dodatek za wychowawstwo należy wypłacać za maj i czerwiec nauczycielom wychowawcom klas kończących szkołę w kwietniuOdpowiedź:Dodatek funkcyjny powinien być przyznawany na czas pełnienia określonej funkcji. Szczegółowe warunki wypłaty dodatku określa organ prowadzący.Uzasadnienie:Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, ...

  Organizacja pracy placówki 11.05.2020
  Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  Czy organ prowadzący musi zorganizować w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy brakuje na to funduszy? Odpowiedź:  W przepisach prawa oświatowego nie znajduje się wprost zapis dotyczący obowiązku zorganizowania określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast zawarto tam zapisy, które zobowiązują organy ...

  Bezpieczeństwo i opieka 11.05.2020
  Korzystanie z boiska szkolnego w dobie pandemii
  Szkoły pozostają zamknięte do 24.05.20. Czy jest możliwe, aby w okresie zamknięcia szkoły mogły otwierać boisko sportowe (nie jest to boisko Orlik), Kto odpowiada za dotrzymanie reżimu sanitarnego (liczba graczy, dezynfekcja itp.)?Odpowiedź: Tak. Począwszy od dnia 4 maja 2020 można pod pewnymi warunkami otwierać i udostępniać boiska szkolne - (§ 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.04.2020
  Elektroniczna rekrutacja do szkoły
  W związku ze stanem epidemii wnioski kandydatów do szkoły przyjmowane są elektronicznie. Czy po otwarciu placówki rodzic musi mi go dostarczyć w oryginale? Czy forma elektroniczna jest wiążąca i rodzice nie muszą złożyć podpisu na wniosku? OdpowiedźW związku z epidemią wirusa Covid-19 wydawane są sukcesywnie przepisy umożliwiające wykonywanie przez jednostki oświatowe niezbędnych ...

  Stosunek pracy 27.04.2020
  Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela
  Od 1 września 2019 zostały wprowadzone zmiany dotyczące awansu nauczycieli. Egzamin na nauczyciela kontraktowego zastąpi rozmowa. Jaka jest różnica faktyczna różnica między rozmowa a egzaminem? Jak będzie wyglądał ten proces?Odpowiedź W zależności o rodzaju powołanej komisji nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną albo uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej - ...

  Bezpieczeństwo i opieka 27.04.2020
  Wykorzystanie adresu mailowego rodzica w nauczaniu zdalnym
  Czy szkoła powinna wykonać obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania adresu mailowego rodzica w celu realizacji zdalnego nauczania. Czy może to szkoła powinna wygenerować "służbowe" adresy mailowe dla uczniów i wykorzystywać je do kontaktu z uczniami. Co z uczniami poniżej 13 r.ż., którzy nie mogą sami posiadać konta poczty mailowej. OdpowiedźNależy zrealizować obowiązek informacyjny, ...

  Organizacja pracy placówki 30.03.2020
  Wpływ epidemii koronawirusa na oświatę – 4 scenariusze: co nas czeka?
  Z powodu istniejącej pandemii nieoczekiwanie znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której kształtu nikt nie przewidział. Obecnie wszyscy się zastanawiamy kiedy to się skończy i co ten koniec będzie oznaczał – czy powrót do tego, co było czy uczenie się żyć inaczej. Będzie to zależało od wielu czynników takich jak skuteczność prac naukowców, lekarzy i dyscypliny nas wszystkich ...

  Kształcenie i wychowywanie 23.03.2020
  Rodzic na lekcji? Sprawdź czy to dopuszczalne
  Wielu rodziców, chcąc sprawdzić jak w szkole sprawuje się ich dziecko lub chcąc dowiedzieć się, jak nauczyciel prowadzi zajęcia, prosi nauczyciela o wyrażenie zgody na przebywanie w klasie podczas lekcji. Czy nauczyciel może wyrazić na to zgodę? Odpowiedź: Obserwowanie prowadzenia lekcji lub zajęć prowadzonych z uczniem jest często praktykowane w szkołach, mimo że kwestia ta nie ...

  Kształcenie i wychowywanie 16.03.2020
  Jak postępować z uczniem, który sprawia trudności wychowawcze
  Uczeń klasy drugiej szkoły podstawowej nastręcza problemy wychowawcze. Zdarza się , że jest agresywny w stosunku do koleżanek i kolegów z klasy. Jakie działania powinien podjąć dyrektor szkoły?Odpowiedź: Przepisy oświatowe nie określają wprost zasad postępowania w przypadku podanym w pytaniu. Kwestia ta powinna być rozwiązana indywidualnie na poziomie szkoły przy współpracy z ...