Wszystkie artykuły

  Stosunek pracy 03.06.2012
  Umowy o zakazie konkurencji w szkole publicznej
  Wielu nauczycieli szkół publicznych podejmuje dodatkowe zatrudnienie w prywatnych placówkach oświatowych. W jaki sposób można zobowiązać nauczyciela do niepodejmowania działalności konkurencyjnej? Poznaj konsekwencje złamania zakazu konkurencji w oświacie. Konkurencja w oświacie Kodeks pracy nie ogranicza kręgu pracowników, które mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji. Ustawodawca ...

  Urlopy w oświacie 03.06.2012
  Prawo do urlopu bezpłatnego nauczyciela zatrudnionego na pół etatu
  Karta Nauczyciela reguluje wyłącznie urlop bezpłatny dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy ma zatem prawo do urlopu bezpłatnego nauczyciel zatrudniony na część etatu? Sprawdź także, czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego lub zgodzić się na urlop bezpłatny, lecz w innym terminie. Prawo do urlopu bezpłatnego - bez względu na wymiar zatrudnieniaPrawo ...

  Płace i finanse 13.05.2012
  Kiedy nauczycielowi przysługuje zasiłek na zagospodarowanie
  Zasiłek na zagospodarowanie ma na celu zachęcenie młodych pedagogów do podjęcia pracy zawodowej w szkole. Nie otrzyma go zatem każda osoba, która rozpoczęła karierę nauczyciela, lecz tylko Ci, którzy spełnią wszystkie warunki przewidziane w Karcie Nauczyciela. Poznaj 5 warunków, które musi spełnić nauczyciel, by otrzymać zasiłek na zagospodarowanie w szkole. Prawo do zasiłku na ...

  Płace i finanse 13.05.2012
  Zatrudnienie nauczyciela w trakcie roku a prawo do trzynastki w szkole
  Nauczyciele szkół publicznych co roku otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne. Aby otrzymać trzynastkę, co do zasady, każdy pracownik musi przepracować co najmniej 6 miesięcy w szkole. Jednym z wyjątków jest zatrudnienie nauczyciela w trakcie roku. Czy to oznacza, że każdy nauczyciel ma prawo do trzynastki?Nauczyciele są grupą zawodową, której tyczą się specyficzne zasady zatrudniania, ...

  Stosunek pracy 13.05.2012
  Staż nauczyciela, który uzyska kwalifikacje w trakcie roku szkolnego
  Nauczyciele mogą rozpocząć staż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. Co zrobić, gdy nauczyciel jeszcze nie ma wymaganych kwalifikacji, lecz już w październiku uzyska tytuł magistra lub ukończy odpowiednie studia podyplomowe? Czy można w takiej sytuacji otworzyć mu staż na wyższy stopień awansu zawodowego? Poznaj warunki realizacji stażu przez nauczyciela.Warunek ...

  Urlopy w oświacie 13.05.2012
  Zasady udzielania urlopu wychowawczego nauczycielom
  Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mają prawo do urlopu wychowawczego w szkole w wymiarze takim samym, jak inni pracownicy szkoły. Jednakże zasady udzielania urlopu wychowawczego nauczycielom różnią się od ogólnych zasad przewidzianych w Kodeksie pracy. Poznaj zasady ustalania terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela.Termin rozpoczęcia urlopu ...

  Organizacja pracy placówki 07.05.2012
  Zmiana wicedyrektora szkoły
  Otrzymałeś stanowisko dyrektora szkoły, lecz nie odpowiada Ci osoba, która ma być Twoją „prawą ręką” czyli wicedyrektor szkoły? Sprawdź, czy i jak można zmienić osobę zajmującą to stanowisko. Stanowisko wicedyrektora szkoły może zostać powierzone zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Dobrą praktyką wśród dyrektorów szkół jest powoływanie ...

  Stosunek pracy 07.05.2012
  Czy warto przejść w stan nieczynny
  Nauczyciele, którzy otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy z tzw. przyczyn organizacyjnych mogą albo zakończyć stosunek pracy w szkole i wziąć stosowną odprawę albo złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Przekonaj się, czy w Twojej sytuacji warto przejść w stan nieczynny. Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela czy stan nieczynny W przypadku zmian organizacyjnych lub zmian ...

  Stosunek pracy 07.05.2012
  Przerwa w zatrudnieniu a awans zawodowy nauczyciela
  Nauczyciele odbywający staż zawodowy niekiedy są zmuszeniu do zmiany miejsca pracy w trakcie trwania stażu. Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach nauczyciel może kontynuować staż w innej szkole. Karta Nauczyciela przewidziała możliwość kontynuacji stażu w innej szkole. Jednakże możliwość ta została zastrzeżona wyłącznie dla nauczycieli kontraktowych i nauczycieli ...

  Stosunek pracy 07.05.2012
  Jak można ukarać nauczyciela
  Specyfika zawodu nauczyciela powoduje niekiedy wątpliwości, kiedy nauczyciel ponosi odpowiedzialność porządkową, a kiedy można pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Prawidłowe zakwalifikowanie przewinienia nauczyciela jest o tyle istotne, że są to dwa różne tryby karania nauczycieli, w których właściwe są różne organy, a także przewidziany jest inny katalog ...