Wszystkie artykuły

  Organizacja pracy placówki 07.05.2012
  Zmiana wicedyrektora szkoły
  Otrzymałeś stanowisko dyrektora szkoły, lecz nie odpowiada Ci osoba, która ma być Twoją „prawą ręką” czyli wicedyrektor szkoły? Sprawdź, czy i jak można zmienić osobę zajmującą to stanowisko. Stanowisko wicedyrektora szkoły może zostać powierzone zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Dobrą praktyką wśród dyrektorów szkół jest powoływanie ...

  Płace i finanse 07.05.2012
  Odprawy dla nauczycieli w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
  Wysokość odpraw dla nauczycieli różni się w zależności od tego, czy nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania czy umowy o pracę. Sprawdź wysokość odprawy dla nauczycieli w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn organizacyjnych. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania W przypadku zwolnienia z pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania z przyczyn organizacyjnych, ...

  Stosunek pracy 06.04.2012
  Skutki dla nauczyciela orzeczenia kary nagany z ostrzeżeniem
  Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu lub uchybienie podstawowym obowiązkom nauczyciela. Skutki ukarania karą dyscyplinarną różnią się, w zależności od tego, jaką karę orzeknie komisja dyscyplinarna dla nauczycieli. Dowiedz się, co dla nauczyciela oznacza w praktyce ukaranie karą nagany z ostrzeżeniem.Katalog kar dyscyplinarnych dla nauczycieli Karami ...