Dla nauczycieli niekorzystających ze świadczeń ZFŚS nie ma ekwiwalentu

Data: 11-05-2013 r.

Jeżeli dla nauczycieli przewidziane są określone świadczenia ze środków ZFŚS, to osoby, które z nich nie korzystają nie mogą ubiegać się o ekwiwalent. Mogą otrzymać wsparcie na cele wskazane w ustawie, np. częściowe opłacenie wyjazdu na urlop wypoczynkowy nauczyciela o wysokości którego zadecydują zarobki nauczycieli.

W szkołach część środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest często przeznaczana na dofinansowanie różnego rodzaju imprez wypoczynkowych, kulturalnych czy rekreacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników.

Nie chodzi tu o urlop wypoczynkowy nauczyciela, ale np. kilkudniową wycieczkę, zakup biletów do teatru itp., z których mogą skorzystać wszyscy uprawnieni. Nieskorzystanie z propozycji pracodawcy nie zwiększa puli środków przeznaczonych dla nauczycieli na inne formy pomocy socjalnej.

Wsparcie socjalne warunkują zarobki nauczycieli

Nieskorzystanie ze wskazanych rodzajów usług nie oznacza dla nauczycieli, że mogą ubiegać się o wypłacenie kwoty, które w związku z ich nieuczestniczeniem w organizowanych imprezach nie zostały wydane przez pracodawcę. Nie jest więc możliwa sytuacja, w której dla nauczycieli, którzy nie wzięli udziału w wycieczce przewidziane będą wyższe kwoty dofinansowania na urlop wypoczynkowy nauczyciela. Wsparcie tego rodzaju usług socjalnych warunkują bowiem zarobki nauczycieli, ich sytuacja życiowa i rodzinna, a nie to czy wcześniej korzystali z innych świadczeń ze środków ZFŚS (art. art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Cele na które można wykorzystać środki dla nauczycieli

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że środki pochodzące z ZFŚŚ przeznacza się na działalność socjalną do której zalicza się usługi na rzecz różnych form wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi czy pomoc rzeczową lub materialną (art. 2 pkt 2 ustawy o ZFŚS). Możliwość korzystania z tych środków przewidziana jest dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły oraz ich rodzin, rencistów i emerytów, byłych pracowników wraz z rodzinami oraz te osoby, które zostały uprawnione przez pracodawcę (ar. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS).

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30627 )
Array ( [docId] => 30627 )

Array ( [docId] => 30627 )