Jedna paczka z ZFŚS dla dziecka nauczycieli pracujących w tej samej szkole

Data: 04-12-2013 r.

Dziecko, którego rodzice są zatrudnieni w jednej placówce powinno otrzymać jedną paczkę świąteczną z zakładu pracy. Świadczenie z ZFŚS w postaci świątecznej paczki przyznawane jest bowiem na dziecko a nie na każdego z jego rodziców. Fakt, że w jednym zakładzie pracy pracuje matka i ojciec nie upoważnia do przyznania podwójnej paczki na jedno dziecko.

Podstawą działalności socjalnej jest regulamin, który określa cele i rodzaje działalności socjalnej oraz sposób przyznawania świadczeń (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). W regulaminie określa się, jakie rodzaje działalności będą finansowane ze środków Funduszu - sprawdź 34 zapisy do regulaminu ZFŚS. Prawo korzystania ze środków ZFŚS w szkole mają:

 
  • pracownicy i ich rodziny,
  • emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz
  • inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu

(art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Jest to krąg osób, które mają ustawowo zagwarantowane prawo do świadczeń z Funduszu i pracodawca nie może tego prawa ograniczyć ani wyłączyć. W praktyce wątpliwości budzi kwestia prawa do świadczeń z ZFŚS dzieci pracowników w sytuacji, gdy matka i ojciec pracują w tej samej szkole.

Dzieci zwykle otrzymują paczki świąteczne, dofinansowanie do wyprawki szkolnej, możliwość udziału w zabawie szkolnej, wycieczce itd. Trzeba jednak pamiętać, że osobą uprawnioną np. do otrzymania świątecznej paczki, czy udziału w zabawie świątecznej, jest w tym przypadku dziecko a nie rodzice. Jeżeli dziecko jest jedno, to powinno otrzymać jedno świadczenie. Nie przyznaje się go bowiem na każdego z rodziców, co w tym przypadku spowodowałoby zdublowanie świadczeń, a na osobę uprawnioną, jaką jest dziecko.

To samo dotyczy innych świadczeń przyznawanych z ZFŚS na dziecko pracowników. W praktyce oznacza to, że dziecko rodziców zatrudnionych w jednej szkole nie otrzymuje dwóch biletów na ten sam seans w kinie, czy dwóch wejściówek do muzeum, czy teatru, nie rezerwuje się też dla niego dwóch miejsc na szkolnej zabawie, czy wyciecze.

Inaczej wygląda natomiast kwestia świadczeń dla rodziców – każdy z nich może otrzymać świadczenie dla siebie – np. dofinansowanie do wypoczynku, czy bilety do kina.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33477 )
Array ( [docId] => 33477 )

Array ( [docId] => 33477 )