Prawo do ZFŚS dla nauczycieli zwolnionych dyscyplinarnie

Data: 10-11-2014 r.

Prawo do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest przewidziane dla byłych pracowników szkoły niezależnie od formy rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, że jest przewidziane także dla nauczycieli zwolnionych dyscyplinarnie.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wskazuje, że emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i pracodawca, którym w przypadku nauczycieli jest dyrektor szkoły, nie może pozbawić ich prawa do korzystania z Funduszu (art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowy funduszu świadczeń socjalnych). Zgodnie z przepisami prawo to jest przewidziane dla nauczycieli emerytów i rencistów niezależnie od tego, w jakim trybie doszło do rozwiązania stosunku pracy. Oznacza to, że korzystanie ze środków ZFŚS jest przewidziane także dla nauczycieli, którzy zostali zwolnieni dyscyplinarnie zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela.

Emeryci korzystają z ZFŚS u ostatniego pracodawcy

W przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie dokonuje się rozróżnienia dla nauczycieli uprawnionych do korzystanie z ZFŚS ze względu na tryb rozwiązania stosunku pracy, jaki miał miejsce przed przejściem na emeryturę. W sytuacji, gdy w oparciu o regulacje ustawy Karta Nauczyciela doszło do zwolnienia dyscyplinarnego, ale nauczyciel uzyskał już prawo do przejścia na emeryturę, to jest uprawniony do ZFŚS w szkole, z której go zwolniono.

Regulamin ZFŚS musi być zgodny z przepisami Kodeksu Pracy

Dyrektor szkoły nie może zadecydować o tym, że prawo do ZFŚS nie będzie przewidziane dla nauczycieli zwolnionych dyscyplinarnie – jeżeli w regulaminie ZFŚS funkcjonującym w szkole znajdzie się taki zapis, to należy uznać, że jest niezgodny z prawem. Szkolny regulamin ZFŚS nie może być mniej korzystny niż przepisy prawa powszechnie obowiązującego (art. 9 § 1 Kodeks pracy).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36014 )
Array ( [docId] => 36014 )

Array ( [docId] => 36014 )