Ujawnienie informacji o sytuacji materialnej jest warunkiem korzystania ze świadczeń z ZFŚS

Autor: Izabela Nowacka
Data: 17-11-2015 r.

Dyrektor przedszkola powinien dysponować informacją o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie i ich łącznym dochodzie. Dopiero wówczas może obiektywnie ocenić prawo do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i określić ich wysokość dla osoby zainteresowanej.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien zawierać postanowienia dotyczące sposobu udokumentowania sytuacji materialnej pracownika, np. wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny, dzięki któremu można zweryfikować, komu i w jakim wymiarze należy udzielić wsparcia.

Sposób dokumentowania sytuacji materialnej określa regulamin

 

W regu­laminie funduszu trzeba wskazać rodzaje dowodów potwierdzających aktualną sytuację materialną osób uprawnionych do korzystania z pomocy socjalnej. Mogą to być:

  • zeznania roczne,
  • zaświadczenia o zarobkach członków rodziny,
  • pisemne oświadczenia pracownika o stanie rodzinnym, majątkowym, w tym o wysokości dochodu.

Pozyskiwanie takich danych jest zgodne z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z której wynika, że pozwala się na gromadzenie danych osobowych, jeśli są one konieczne do zrealizowania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Odmowa ujawnienia informacji skutkuje odmową przyznania wsparcia

Jeżeli pracownik nie zgadza się na ujawnienie informacji o sytuacji materialnej, może spodziewać się odmowy przyznania wsparcia. Pracodawca bowiem ma ustawowy obowiązek stosować kryteria socjalne, a w konsekwencji gromadzić dane, które pozwolą mu na dokonanie oceny, komu pomoc przysługuje i w jakiej wysokości.

Izabela Nowacka, ekonomistka, specjalistka ds. kadrowo-płacowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Artykuł wygląda na nieaktualny, mamy RODO i rok 2020, czy mozna prosić experto24 o uaktualnienie tak ważnego artykułu? B.

Ocena użytkownika:
3
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38067 )
Array ( [docId] => 38067 )