Wszystkie artykuły

  ZFŚS w oświacie 26.10.2015
  Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS zawarte w regulaminie
  Ustalając wysokość świadczeń dla pracowników ze środków zgromadzonych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wypłacanych m.in. przy okazji świąt Bożego Narodzenia, należy brać pod uwagę kryterium socjalne, np. sytuację życiową, rodzinną i materialną. Kryteria związane z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS powinny być zawarte w regulaminie.Dyrektor przedszkola, realizując ...

  ZFŚS w oświacie 22.09.2015
  Świadczenie z ZFŚS nie zależy od liczby miejsc pracy
  Decyzja o zasadności i wysokości każdej pomocy przyznawanej ze środków socjalnych musi być poprzedzona oceną sytuacji socjalnej pracownika: życiowej, rodzinnej i materialnej. To, czy pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach pracy, nie może mieć wpływu na przyznanie lub nie świadczenia z ZFŚS ani także na jego wysokość.Może okazać się, że pracownik, który jest zatrudniony w ...

  ZFŚS w oświacie 27.07.2015
  Dofinansowanie wypoczynku to nie to samo, co świadczenie urlopowe dla nauczycieli
  Karta Nauczyciela uprawnia nauczycieli do otrzymania tzw. świadczenia urlopowego wypłacanego z odpisu na ZFŚS. Nierzadko jest ono błędnie utożsamianie z dofinansowaniem wypoczynku z ZFŚS. Podstawowa różnica dotyczy kręgu uprawnionych – świadczenie urlopowe jest przewidziane wyłącznie dla nauczycieli, natomiast dofinansowanie – dla wszystkich pracowników szkoły. Każdemu nauczycieli ...

  ZFŚS w oświacie 24.07.2015
  Zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza prawa do korzystania z ZFŚS
  Zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który nabył prawo do emerytury nie wyklucza prawa do korzystania z ZFŚS. Dyrektor szkoły nie może wprowadzać dodatkowych kryteriów przyznawania uprawnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników – tryb rozwiązania stosunku pracy nie wpływa na uprawnienie do korzystania z ZFŚS. Tryb rozwiązania stosunku pracy nie ma znaczenia w kontekście nabycia ...

  ZFŚS w oświacie 11.07.2015
  Studiujące zaocznie dziecko nauczyciela może korzystać z ZFŚS
  Ustawa o ZFŚS nie określa, czy studenci studiów zaocznych mogą korzystać z ZFŚS w szkole, w której zatrudniony jest ich rodzic. Szczegółowe uregulowania dotyczące uprawnień do korzystania z ZFŚS w szkole dyrektor szkoły powinien zawrzeć w regulaminie obowiązującym w szkole. Regulacje zawarte w ustawie o ZFŚS wskazują, że uprawnienie do korzystania z ZFŚS w szkole przysługują ...

  ZFŚS w oświacie 06.07.2015
  Regulamin ZFŚS w szkole jest informacją publiczną
  Udostępnienie regulaminu ZFŚS obowiązującego w szkole jest zgodne z prawem, ponieważ stanowi on informację publiczną. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, dyrektor powinien wyrazić zgodę na jego kopiowanie. Obowiązujące dokumenty w szkole mogą być także zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Obowiązujący w szkole regulamin ZFŚS jest informacją publiczną ...

  ZFŚS w oświacie 18.06.2015
  Dofinansowania wypoczynku z ZFŚŚ lepiej nie wypłacać zbyt wcześnie
  Dyrektor szkoły nie powinien wypłacać dofinansowania na wypoczynek dla nauczycieli zbyt wcześnie. Istnieje ryzyko, że środki nie będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a dochodzenie zwrotu nienależnego świadczenia jest trudne. Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS najlepiej wypłacać tuż przed urlopem. Wypłacenie dofinansowania do wypoczynku, będące świadczeniem związanym  prawem ...

  ZFŚS w oświacie 13.06.2015
  ZFŚS dla nauczycieli – emerytów zatrudnionych w nowej szkole
  Nauczyciel, który po przejściu na emeryturę podjął pracę w nowej szkole ma prawo zwracać się o pomoc socjalną z ZFŚS u poprzedniego pracodawcy. Dyrektor szkoły nie może odmówić świadczenia używając argumentu o zmianie pracodawcy – ustawa o ZFŚS wyraźnie stanowi, że emeryci i renciści – byli pracownicy są uprawnieni do korzystania z ZFŚS.Podjęcie zatrudnienia w nowej szkole ...

  ZFŚS w oświacie 07.06.2015
  Świadczenie urlopowe dla nauczycieli na urlopie wychowawczym
  Przebywanie na urlopie wychowawczym nie ogranicza uprawnień w zakresie korzystania ze środków ZFŚS. Dla nauczycieli przebywających na takim urlopie przez cały rok również przewidziane jest świadczenie urlopowe w pełnej wysokości – prawo do korzystania ze świadczeń przewiduje ustawa o ZFŚS i Karta Nauczyciela. Dla nauczycieli przebywających na urlopie wychowawczym nie jest przewidziane ...

  ZFŚS w oświacie 03.06.2015
  Dofinansowanie do zielonej szkoły jest wolne od podatku
  Po spełnieniu łącznie 4 warunków dopłaty do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają zwolnieniu podatkowemu. Wypoczynek dziecka pracownika w formie zielonej szkoły należy do tej grupy.Wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w ...