Wszystkie artykuły

  ZFŚS w oświacie 16.11.2012
  Dyrektor szkoły ma prawo poznać wysokość emerytury nauczyciela
  Emerytowany nauczyciel ma obowiązek ujawnienia wysokości otrzymywanego świadczenia dyrektorowi placówki, w której korzysta ze świadczenia ZFŚS. Jest to konieczne do obliczenia odpisu na ZFŚS oraz w momencie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej ze środków ZFŚS.Dyrektorzy i organy prowadzące szkołę mają problemy z pozyskiwaniem informacji na temat wysokości emerytury bądź ...

  ZFŚS w oświacie 15.11.2012
  Urlop wypoczynkowy nauczyciela a wsparcie ze środków ZFŚS
  O pomoc socjalną ze środków ZFŚS może ubiegać się każdy pracownik szkoły, który znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej. Środki mogą zostać przeznaczone na urlop wypoczynkowy nauczyciela. Warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie, że wynagrodzenie nauczyciela nie pozwala na sfinansowanie potrzeb związanych z wypoczynkiem – niezależnie od świadczenia urlopowego.Podstawowym kryterium ...

  ZFŚS w oświacie 15.06.2012
  Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w szkole
  Ustawa o ZFŚS ustala tylko ogólne zasady przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego. Do sprecyzowania zarówno rodzaju udzielanej pomocy, jak i zasad jej przyznawania zobowiązany jest dyrektor szkoły, jako pracodawca, w regulaminie ZFŚS w szkole. Poznaj podstawowe zasady przyznawania świadczeń z ZFŚŚ w szkole.Dobry regulamin ZFŚS w szkole kluczem do sukcesu Działalność socjalna obejmuje: usługi ...

  ZFŚS w oświacie 15.06.2012
  Prawo do ZFŚS w szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat
  Wielu nauczycieli zgadza się na uzupełnianie etatu w innej szkole. Ta specyficzna dla zawodu nauczyciela konstrukcja polega na częściowym świadczeniu pracy na rzecz innej szkoły, przy jednoczesnym pozostawaniu w zatrudnieniu w szkole macierzystej. Nauczyciel taki nie jest pracownikiem szkoły, w której uzupełnia etat. Czy to zawsze pozbawia go prawa do świadczeń z funduszu socjalnego w tej ...