1% CIT na rzecz jednostek naukowych w rozliczeniu za 2013 r.

Kategoria: CIT
Data: 18-02-2013 r.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowali projekt zmian który da podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych prawo do przekazania 1% CIT na uczelnie, instytuty naukowe czy instytuty badawcze. Przekazane środki mają służyć realizacji celów statutowych jednostek naukowych.

Firmy będą mogły przekazywać 1% CIT więcej niż jednej jednostce, w przypadku gdy kwota 1% podatku należnego wyniesie minimum 1 mln zł. Wówczas podatnik CIT będzie mógł wskazać maksymalnie trzy jednostki.

Złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku, o którym mowa w nowym art. 28b ustawy o CIT, to nic innego jak wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym lub jego korekcie wybranej jednostki naukowej i kwoty do przekazania na jej rzecz, nie wyższej jednak niż 1% podatku należnego.

Przekazanie zaś środków finansowych na rzecz tej jednostki będzie już należało do naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo do złożenia zeznania (ma na to trzy miesiące od dnia, w którym upływa termin do złożenia zeznania). Przy założeniu, że rok podatkowy podatnika CIT pokrywa się z kalendarzowym, termin na złożenie zeznania rocznego CIT-8, to 31 marca roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy. A zatem naczelnik będzie miał czas na przekazanie jednostce naukowej pieniędzy do 30 czerwca.

Warunkiem jest jednak zapłata przez podatnika pełnej kwoty podatku należnego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego (czyli przy powyższym założeniu - do końca maja).

Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2014 r.

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Autor: Katarzyna Borkowska
Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30701 )
Array ( [docId] => 30701 )