Catering i gastronomia – dowiedz się kiedy możesz uwzględnić je w kosztach

Kategoria: CIT
Data: 12-05-2017 r.

Firma, którą rozliczasz miała wydatki na usługi cateringowe i gastronomiczne – masz wątpliwości czy stanowią one koszt uzyskania przychodu? Przepisy ustawy dotyczące kosztów podatkowych są zbyt ogólne? Sprawdź jak uniknąć problemów w interpretacji ponoszonych kosztów.

Nie pomyl kosztu podatkowego z reprezentacją

Aby odróżnić te dwa pojęcia należy sięgnąć do definicji słowa „reprezentacja”. Z powodu braku jasnego wytłumaczenia tego terminu w ustawie, sądy w wydawanych interpretacjach indywidualnych sięgają po definicję zawartą w słowniku języka polskiego, według którego „reprezentacja” to „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną”.

 

W związku z tym wydatki poniesione na poczęstunek podczas przykładowego spotkania biznesowego mógł być uznany za koszt podatkowy jedynie wtedy, gdy nie ma on charakteru wystawności. Niestety, taka interpretacja wciąż budziła wiele wątpliwości.

Ustawa o CIT wyłącza z kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT). W szczególności do wydatków tych należy zakupy usług gastronomicznych, bez względu na to, dla kogo zostały one zakupione.

Obecnie, przy tak dużej konkurencji na rynku, standardem stało się to, że wszelkie spotkania z potencjalnym klientem odbywają się poza siedzibą firmy, najczęściej w restauracji czy hotelach. Taki poczęstunek często jest nieodłącznym elementem wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych, które przyczyniają się do uzyskania w przyszłości przychodu dla przedsiębiorstwa.

Decyzja NSA w sprawie

Ze względu na wiele niejasności siedmioosobowy skład sędziowski Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał 17 czerwca 2013 r. wyrok w tej sprawie, sygn. akt II FSK 702/11.

Stwierdzono wówczas, że dla prawidłowej interpretacji poniesionych wydatków na gastronomię należy określić, w jakim celu zostały one poniesione. Jako koszt reprezentacji można uznać wydatek, który miał na celu poprawę lub budowę dobrego wizerunku przedsiębiorstwa. W konsekwencji zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 28 ustawy o CIT (analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT) nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wydatki ponoszone przez podatników na drobne poczęstunki, napoje czy też posiłki, które podawane są w trakcie spotkań biznesowych, zwłaszcza, gdy ich celem jest dodatkowo przedstawienie oferty firmy, czy rozwiązanie bieżących problemów.

Aby mieć pewność, czy poniesione wydatki mogą być zaliczone w koszty podatkowe, musimy określić, jaki był cel ich poniesienia. Do kosztów podatkowych nie zaliczymy, przykładowo, wydatków poniesionych na catering mający charakter rozrywkowy, przeznaczony dla rodzin i bliskich pracowników.

Spotkania integrujące pracowników

Podobnie jak przy interpretacji wydatków na gastronomię przy spotkaniach biznesowych, na catering podczas spotkań integracyjnych lub wigilii pracowniczych należy spojrzeć poprzez pryzmat celu takiej imprezy.

Priorytetem jest to, aby spotkanie miało na celu budowanie dobrych relacji między pracownikami, co przyczyni się również do wzrostu ich motywacji oraz dodatkowo wiązało się z omówieniem osiągniętych już wyników przedsiębiorstwa i planami na przyszłość. Gdy organizowana impreza przyjmuje taki charakter, wówczas wydatki na nią poniesione będą stanowiły koszt podatkowy.

Natomiast w sytuacji, gdy organizowane spotkanie będzie miało jedynie charakter konsumpcyjny, to wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Rada eksperta

Pamiętajmy że przy rozliczaniu poniesionych wydatków, obowiązkiem podatnika jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji z przebiegu imprezy pracowniczej, aby móc je zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Poza fakturami warto jest zachować również agendę spotkania oraz materiały wykorzystane do prezentacji wyników firmy i planów na przyszłość.

Sprawdź w Portalu FK:

  • art. 16 ust.1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.),
  • art. 23 ust. 1 pkt 23 art. 29 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40338 )
Array ( [docId] => 40338 )

Array ( [docId] => 40338 )