CIT-8 za 2014 r. należy przesłać w formie elektronicznej

Kategoria: CIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 31-03-2015 r.

Przedsiębiorcy rozliczający swoje dochody (poniesione straty) za ubiegły rok, powinni pamiętać o tym, że składanie do urzędów skarbowych zeznań CIT-8 odbywa się na nowych zasadach. Obecnie wymogiem jest korzystanie w tym zakresie z drogi elektronicznej, przy czym obowiązek ten bezwarunkowo dotyczy biur rachunkowych.

Do dnia 31 marca 2015 r. podatnicy podlegający przepisom ustawy o CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinni złożyć zeznanie za 2014 r. Chociaż w porównaniu do poprzednich lat nie zmieniły się ani ogólne zasady dokonywania tego rodzaju rozliczeń, ani termin w którym należy to zrobić, to jednak należy przypomnieć, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące sposobu składania dokumentów, o których mowa.

 

O ile wcześniej podatnicy mieli możliwość wyboru, czy chcą składać zeznania CIT-8 w tradycyjnej formie papierowej, czy też drogą elektroniczną, to obecnie zasadą jest przesyłanie tego rodzaju dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku podmiotów, o których mowa obowiązek składania do urzędów skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej dotyczy nie tylko zeznań CIT-8, ale również m.in. formularzy CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, a także informacji IFT-2/IFT-2R. Jest to konsekwencją wejścia w życie z początkiem br. przepisów ustawy z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). Przy czym zmiana formy przekazywania ww. dokumentów dotyczy wszystkich podmiotów będących podatnikami CIT.

Ponieważ nowelizacja, o której mowa ma zastosowanie do uzyskanych przez podatników dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2014 r., oznacza to, że zeznania CIT-8 za ubiegły rok co do zasady muszą być wysyłane w sposób elektroniczny. Natomiast podatnicy, którzy przyjęli rok podatkowy inny niż kalendarzowy, powinni stosować formę elektroniczną dla formularzy dotyczących uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. (art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Papierowe formularze nie zniknęły całkowicie

Jednak tak jak w przypadku wielu przepisów podatkowych, również od wspomnianej wcześniej zasady przewidziano pewne wyjątki. Od obowiązku przesyłania ww. dokumentów drogą elektroniczną zwolnione zostały bowiem podmioty, które na podstawie przepisów wymienionych w art. 45ba ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych są obowiązane sporządzić informacje oraz roczne obliczenie podatku za rok podatkowy (tj. PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40) dla nie więcej niż pięciu podatników PIT (osób fizycznych). Tak wynika z art. 27a ustawy o CIT. Bez znaczenia jest forma zatrudnienia tych osób, podobnie jak tytuł na podstawie którego dokonywane były wypłaty na ich rzecz, wykazane w powołanych wcześniej dokumentach (np. umowa o pracę, cywilnoprawna umowa zlecenia czy o dzieło, kontrakt menedżerski, świadczenia na rzecz byłego pracownika itp.).

Wystawienie takiej informacji podatkowej na rzecz danej osoby powoduje, że należy ją traktować jako podatnika PIT rozliczanego przez przedsiębiorcę będącego płatnikiem, pod kątem limitu uprawniającego do składania przez ten podmiot rocznych zeznań w formie papierowej. Analogicznie będzie w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca w ogóle nie sporządza tego rodzaju dokumentów. Takie jednostki, w szczególności zatrudniające w danym roku mniej niż 5 pracowników (i niewypłacające należności na rzecz innych osób wykazywanych w ww. dokumentach) nadal mogą składać zeznania CIT-8 w formie papierowej. Natomiast jeśli przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania ww. formularzy PIT w formie elektronicznej, to również zeznanie CIT-8, tak jak np. informacje IFT2/IFT-2R, musi przesłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Wymaga jednak podkreślenia, że możliwość wyboru papierowej wersji zeznania mają jedynie te podmioty, której składają je we własnym imieniu. Dokumenty, które wypełniają i składają za nich podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (np. biura rachunkowe) obligatoryjnie muszą być przesłane w formie elektronicznej. W przypadku takich biur forma elektroniczna musi być stosowana niezależnie od ilości podmiotów, dla których przygotowywane są deklaracje (zeznania).

Zeznanie CIT-8 za 2014 r. w formie papierowej wolno złożyć podatnikom, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

  • zobowiązani są sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż 5 podatników PIT,

  • nie korzystają z usług biura rachunkowego, które składałoby te dokumenty do urzędu skarbowego w ich imieniu.

Dotyczy to również przypadków, gdy takie zeznanie składa biuro rachunkowe, pomimo tego że dany podatnik korzystający w omawianym zakresie z usług tego biura sporządza wspomniane wcześniej deklaracje dla mniej niż 5 podatników bądź nie sporządza ich wcale.

Spełnienie warunków do złożenia dokumentów w tradycyjny, pisemny sposób nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odnosi się to także do zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część.

Mariusz Olech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36817 )
Array ( [docId] => 36817 )