Czy polisa OC członka zarządu jest kosztem podatkowym

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Spółki celem zabezpieczenia swoich interesów niezwykle często wykupują członkom zarządu zatrudnionym na umowę o pracę polisę OC. Powstaje wówczas pytanie czy można wydatki na taką polisę zaliczyć do kosztów?

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Katalog wydatków nieuznawanych za koszty znajduje się w art. 16 ustawy o CIT. I tak zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT zgodnie z którym nie uważa się za koszt uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z o działalności ubezpieczeniowej jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
  • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Dlatego też, organy podatkowe uznają, iż wydatki związane z wykupem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, bowiem spełniają powyżej wskazane kryteria. Tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2009 r., nr IPPB5/423-124/08-6/AS, gdzie możemy przeczytać:

„(…) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mieszczą się w innych grupach ryzyka, to jest w dziale II grupa 10-13, a zatem nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów pracodawcy opłacającego składki na rzecz osób objętych tym ubezpieczeniem (...).

należy stwierdzić, iż kwoty składek opłacanych przez Spółkę z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządów i rad nadzorczych nie stanowią kosztu uzyskania przychodów i w związku z powyższym nie należy ujmować ich w ciężar kosztów uzyskania przychodów w sposób przedstawiony przez Wnioskodawcę. (…)”.

Podobne stanowisko możemy odnaleźć w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 22 kwietnia 2009 r. (I SA/Kr 1563/08).

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30650 )
Array ( [docId] => 30650 )