Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Kategoria: CIT
Data: 09-12-2012 r.

Ustawodawca przewidział 7 elementów dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, którą trzeba sporządzić po przekroczeniu określonych limitów.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

  1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
  2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  5. wskazanie innych czynników - w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym (art. 9a ust. 1 updop).

Dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi warto sporządzać na bieżąco, gdyż na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej dokumentacja ta powinna być dostarczona w terminie 7 dni od otrzymania przez podatnika takiego żądania.

Sporządzenie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotem powiązanym jest konieczne po przekroczeniu ustawowych limitów:

  • 100.000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, albo
  • 30.000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50.000 euro - w pozostałych przypadkach.

Podstawa prawna:

  • art. 9a ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 5, art. 11 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) - updop.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30680 )
Array ( [docId] => 30680 )