Edukacja doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów a koszty podatkowe

Kategoria: CIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 15-07-2014 r.

Opłat związanych z podnoszeniem wiedzy, które doradca podatkowy, czy radca prawny poniósł przed rozpoczęciem prowadzenia kancelarii, nie można zaliczyć do kosztów podatkowych – uważają organy podatkowe. Sądy miewają na ten temat inne zdanie.

Duża część z przyszłych radców prawnych, adwokatów, czy doradców podatkowych, zanim zdobędzie niezbędne uprawnienia do wykonywania swojego zawodu, odbywa aplikację, co wiąże się z określonym wydatkami. Trzeba też zapłacić składki na samorząd zawodowy, wnieść opłatę egzaminacyjna (np. 900 zł za egzamin na doradcę podatkowego). Kłopot w tym, że organy podatkowe mają różne zdanie odnośnie tego, czy wydatki związane z podnoszeniem wiedzy zawodowej można później zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej kancelarii.

Często organy podatkowe argumentują, że wydatki poniesione na uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego jeszcze przed rozpoczęciem działalności, nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Innym argumentem, który przytacza fiskus, jest fakt, że zawód ten można wykonywać w różnych formach, np. w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach działalności gospodarczej. Zatem celem ponoszenia tego rodzaju wydatków jest zdobycie wiedzy i umiejętności oraz odpowiednie przygotowanie do zawodu, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza.

Czasami fiskus jest bardziej łaskawy. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/415-227/11-2/ASZ) stwierdził, że wydatki poniesione w związku z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, jako niezbędne do rozpoczęcia, a następnie do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w tej działalności. Trzeba jednak pamiętać o prawidłowej dokumentacji.

Sądy pozwalały zarówno doradcom podatkowy, adwokatom, czy też radcom na zaliczanie opłat zawodowych do prowadzonej kancelarii. WSA w Poznaniu (I SA/Po 358/13) uznał, że aplikacja nie jest kolejnym ogólnym etapem edukacji prawniczej, ale jest specjalistycznym szkoleniem zawodowym, którego odbycie jest warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień zawodowych, a następnie podjęcia działalności zawodowej w ramach indywidualnej kancelarii. Wydatki poniesione na odpłatną aplikację spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów.

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35416 )
Array ( [docId] => 35416 )

Array ( [docId] => 35416 )