Ekwiwalent za pranie odzieży

Kategoria: CIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 30-09-2012 r.

Pracodawcy w niektórych sytuacjach zobowiązani są do zapewnienia pracownikom odzieży roboczej oraz zapewnienia utrzymania jej w czystości. Kwestią budzącą liczne wątpliwości jest obowiązek zapewnienia przez pracodawców możliwości prania odzieży roboczej.

Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu,
  • obowiązek taki wynika ze względów technologicznych, sanitarnych lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca na podstawie przepisów bhp jest zobowiązany zapewnić pracownikom pranie odzieży roboczej. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez zatrudnionego.

Nie dotyczy to jednak prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi. Pracodawca powinien przeprowadzić te czynności we własnym zakresie. Powierzanie pracownikowi dokonywania ich samodzielnie jest niedopuszczalne.

Ustawodawca nie określił górnej granicy ekwiwalentu ani nie odwołał się do przepisów, które miałyby regulować tę wysokość. Jednak nie może on istotnie odbiegać od wartości uwzględniającej nakład pracy na ten cel oraz aktualne koszty (energii, wody, środków piorących itp.).

Co niezwykle istotne wypłacony ekwiwalent za pranie podlega zwolnieniu z podatku, na co wskazują organy podatkowe. Tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 6 sierpnia 2009 r., nr ITPB1/ 415-407/09/PSZ:

„ (…)Przepisy ustawy podatkowej nie stawiają szczególnych wymagań dla możliwości zwolnienia tego rodzaju ekwiwalentu z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia jest wyłącznie to, by prawo do ekwiwalentu i zasady jego przyznawania wynikały z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33482 )
Array ( [docId] => 33482 )