Kiedy usługi realizowane poza krajem mogą być opodatkowane w Polsce

Kategoria: CIT
Data: 28-05-2014 r.

O tym, gdzie należy opodatkować przychody zagranicznych podmiotów, decyduje miejsce położenie źródła dochodów. Nie ma znaczenia miejsce świadczenia usługi, które może być poza granicami RP. Jeżeli świadczenia są wykonywane na rzecz polskiego podmiotu, to dochodzi wówczas do osiągania przez nierezydentów dochodów na terenie Polski.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Polska, na terytorium której znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła. Podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zobowiązane są do opodatkowania jedynie tych dochodów, których źródło położone jest na terytorium Polski i nie są w Polsce opodatkowane z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski zarówno siedziby, jak i faktycznego zarządu podatnika.

Jeżeli np. spółka wypłaca wynagrodzenie przedsiębiorcom zagranicznym za usługi prawno-podatkowe, prawne, notarialne itp świadczone na jej rzecz poza granicami Polski, to osiągają oni dochody, których źródło znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W takiej sytuacji, ze względu na objęcie usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym, spółka będzie obowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego w ten sposób przez nierezydenta dochodu, chyba że właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta z państwem rezydencji podatkowej danego podmiotu, stanowi inaczej.

Trzeba pamiętać, że art. 26 ust. 1 ustawy o CIT nakłada na płatnika obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego w celu zastosowania postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35008 )
Array ( [docId] => 35008 )

Array ( [docId] => 35008 )