Można skorzystać z ulgi na nabycie nowych technologii

Kategoria: CIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 10-03-2015 r.

Podatnicy podatku dochodowego mogą odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. Wysokość odliczenia jest limitowana, a sama ulga nie przysługuje wszystkim podatnikom.

Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która:

  • umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,
  • nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej (np. instytutu badawczego).

Wysokość ulgi na nabycie nowych technologii jest limitowana, ponieważ przedsiębiorcy wolno odliczyć nie więcej niż 50% poniesionych z tego tytułu wydatków.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki na nabycie nowych technologii. Jeśli jednak dokonał przedpłat (zadatków), to takie odliczenie jest możliwe w rozliczeniu za rok , w którym nową technologię wprowadził do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Może się zdarzyć, że podatnik który nabył nowe technologie osiągnie za rok podatkowy stratę bądź wielkość jego dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. W takich przypadkach odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 36786 )
Array ( [docId] => 36786 )

Array ( [docId] => 36786 )