Można skorzystać z ulgi na nabycie nowych technologii

Kategoria: CIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 10-03-2015 r.

Podatnicy podatku dochodowego mogą odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. Wysokość odliczenia jest limitowana, a sama ulga nie przysługuje wszystkim podatnikom.

Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która:

  • umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług,
  • nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej (np. instytutu badawczego).

Wysokość ulgi na nabycie nowych technologii jest limitowana, ponieważ przedsiębiorcy wolno odliczyć nie więcej niż 50% poniesionych z tego tytułu wydatków.

Ulga nie przysługuje m.in. podatnikom PIT korzystającym z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według 19% liniowej stawki podatku. To samo dotyczy podatników PIT i CIT, którzy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Ulga nie ma także zastosowania do technologii wytworzonych we własnym zakresie. Konieczne jest bowiem ich nabycie od podmiotu zewnętrznego.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik poniósł wydatki na nabycie nowych technologii. Jeśli jednak dokonał przedpłat (zadatków), to takie odliczenie jest możliwe w rozliczeniu za rok , w którym nową technologię wprowadził do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Może się zdarzyć, że podatnik który nabył nowe technologie osiągnie za rok podatkowy stratę bądź wielkość jego dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. W takich przypadkach odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mariusz Olech, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36786 )
Array ( [docId] => 36786 )

Array ( [docId] => 36786 )