Nowe, korzystne stanowisko organu podatkowego – dowiedz się więcej o płatnościach gotówką do 15 tys. zł

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 02-05-2017 r.

Czy jeśli przedsiębiorca zawarł umowy ramowe, a za poszczególne transakcje otrzymuje faktury o wartości poniżej 15 tys. zł  i opłaca je gotówką, to wydatki może zaliczyć do kosztów podatkowych? Co jeżeli łączna wartość dostaw wynikających z zawartych umów ramowych przewyższa ten limit? Znamy odpowiedź na każde z tych pytań.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym  podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W praktyce nowe przepisy powodują pewne niejasności, czego przykładem jest stan faktyczny opisany w interpretacji nr 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM.

Kiedy wydatek w kosztach

Chodziło o spółkę, która na podstawie zawartych umów ramowych, kupowała od hurtowni farmaceutycznych produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz suplementy diety. Za poszczególne transakcje przedsiębiorstwo otrzymuje od hurtowni faktury o wartości niższej niż 15.000 zł, za co płaci gotówką.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy spółka może zaliczyć takie wydatki do kosztów podatkowych  w sytuacji, gdy poszczególne transakcje nie przewyższają kwoty 15.000 zł, ale łączna wartość dostaw wynikających z zawartych umów ramowych przewyższa ten limit.

Spółka twierdziła, że takie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych, z czym zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Definicja transakcji

Dyrektor KIS wyjaśnił, że przez transakcję należy rozumieć taką czynność prawną (umowę) zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.

Jednorazowa wartość transakcji

W przypadku umów o współpracę/umów ramowych przez jednorazową wartość transakcji należy zatem rozumieć wartość poszczególnych zamówień, nie zaś sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę ramową.

Jak wyjaśnił dyrektor KIS pojęcie transakcji w rozumieniu przepisu art. 15d ust. 1 ustawy o CIT należy utożsamiać ze sprzedażą dokonaną na podstawie danej faktury VAT, nie zaś sumy sprzedaży dokonanej na podstawie umowy ramowej.

Poszczególne transakcje nieprzekraczające 15.000 zł, które są zawierane w ramach umowy ramowej i opłacane gotówką, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych.

Polecamy też:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM

Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40334 )
Array ( [docId] => 40334 )

Array ( [docId] => 40334 )