Od 2014 r. zmienią się zasady opodatkowania spółki komandytowej

Kategoria: CIT
Data: 29-03-2013 r.

Od nowego roku planowane są zmiany likwidujące preferencje podatkowe którą objęci są podatnicy prowadzący działalność w formie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Opodatkowane mają być zarówno bieżące dochody z działalności gospodarczej w spółce, jak również dochody u wspólników (odpowiednio komandytariusza, komplementariusza i akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i kapitałów pieniężnych.

Zmiany zapewniają równe traktowanie wspólników w podobnej sytuacji prawnej. W aspekcie podatkowym Ministerstwo Finansów pomija więc całkowicie osobowy charakter SKA i SK – jedynym pozostałym elementem osobowości tej spółki będzie uprawnienie do odliczenia od podatku zryczałtowanego komplementariusza części podatku dochodowego spółki. Regulacja ta ma jednak w istocie zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu spółek powiązanych. Na marginesie warto zauważyć, że SKA i SK będą płatnikami podatku dochodowego.

Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie SK czy SKA istotne są również przepisy przejściowe dotyczące przekształcenia podatkowego statusu tych spółek. Znowelizowane przepisy nie będą stosowane do zysku wypracowanego przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

 

W przypadku wypłaty niepodzielonego zysku z lat ubiegłych będzie funkcjonowało domniemanie, że są jest ona dokonywana w pierwszej kolejności z tych zysków – w praktyce zatem nie zmienią się zasady wypłat za 2013 rok. Nie dotyczy to jednak zysków akcjonariusza – jego dochód zostanie opodatkowany na nowych zasadach – jako dochód z udziałów w zysku osób prawnych.

Źródło:

Projekt z 12 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Klimek, specjalista ds. podatkowych


Zobacz także:

Podwyższenie kapitału zakładowego nie zawsze będzie kosztem podatkowym

Opodatkowaniu podlega wypłata dywidndy w formie niepieniężnej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30707 )
Array ( [docId] => 30707 )