Odszkodowanie dla byłego prezesa zalicza się do kosztów podatkowych

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 17-12-2014 r.

Wypłacone przez przedsiębiorstwo odszkodowanie na rzecz byłego prezesa z tytułu nieprawidłowego rozwiązania z nim umowy o zarządzanie miało związek z uzyskanym przychodem. Spółka może więc taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Bardzo często prezesi spółek są zatrudniani na podstawie umów o zarządzanie. Rozwiązanie takiej umowy następuje w wyniku decyzji zgromadzenia wspólników. W przypadku jednak, gdy sprawa o zwolnienie będzie powodem sporu między spółką, a byłym prezesem, może nawet trafić do sądu.

Tak było w przypadku pewnej spółki, która na podstawie ugody musiała wypłacić byłemu prezesowi rekompensatę za rozwiązanie umowy o zarządzanie. Zgodnie z zawartą ugodą, kwota do wypłaty pomniejszona została o należne zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS, które zostały opłacone przez spółkę według dotychczas stosowanych zasad rozliczania wynagrodzenia (wynagrodzenie rozliczano jak wynagrodzenie w umowie o pracę).

Pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy spółka prawidłowo zakwalifikowała wypłacone ugodowe pozasądowe odszkodowanie jako koszty uzyskania przychodu.  

Organ podatkowy uznał, że spółka miała prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz że wykazała ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów).

Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu odszkodowanie poniesione przez spółkę pozostaje w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdyż osoba uprawniona do jego otrzymania była zatrudniona w spółce na podstawie umowy o zarządzanie. Odszkodowanie było w istocie realizacją należności przysługujących prezesowi z tytułu umowy o zarządzanie. Wypłata odszkodowania powinna być traktowana tak jak wypłata z tytułu należności wynikających z umowy o zarządzanie i może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 sierpnia 2014 r., ILPB3/423-101/11/14-S/EK

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36236 )
Array ( [docId] => 36236 )