Paliwo przekazane klientom w ramach promocji jest kosztem

Kategoria: CIT
Autor: Grzegorz Tomala
Data: 27-04-2014 r.

Poniesione wydatki na benzynę, która jest bonusem za spełnienie warunków zawartych w regulaminie, ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływa na wysokość przychodów. Przedsiębiorca może zaliczyć takie kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Niekiedy przedsiębiorcy działający w branży motoryzacyjnej organizują dla klientów promocje w postaci bonów na darmowe paliwo na stacjach benzynowych. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy podatnik-właściciel stacji benzynowej może koszty takiego wydane w ramach akcji promocyjnej paliwa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Jak wyjaśniają organy skarbowe podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, jeśli spełni następujące warunki: faktycznie poniesie wydatek, istnieje związek przyczynowy między wydatkiem a przychodami, nie jest na liście wyłączonych z kosztów, odpowiednio udokumentuje poniesione kwoty.

Koszty na paliwo, które zostanie przekazane w ramach akcji promocyjnej, przyznane jako nagroda za spełnienie warunków zawartych w regulaminie, ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływa na wysokość przychodów. Wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty podatkowe, z uwagi na związek z uzyskiwanym przychodem, dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to takie, które wprost przekładają się na uzyskane przychody, np. koszty towarów handlowych. Koszty pośrednie to takie, których wpływu na przychody nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, ale które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Jednym z rodzajów takich kosztów mogą być wydatki o charakterze promocyjnym.  

Warto pamiętać, że to podatnik musi uzasadnić i wykazać wpływ wydatku na przychody podatkowe. W szczególności ważna jest dokumentacja akcji promocyjnej. Podczas kontroli podatkowej, która może się nastąpić kilka lat po akcji promocyjnej, przedłożone urzędnikowi dokumenty pozwolą na wykazanie zasadności wydatku na akcję promocyjną rozliczonego w koszty podatkowe.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 lutego 2014 r., nr IPTPB1/415-742/13-2/MD

Grzegorz Tomala, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34870 )
Array ( [docId] => 34870 )

Array ( [docId] => 34870 )