Pamiętaj, że zbycie sprzętu poza SSE nie przyniesie korzyści w CIT

Kategoria: CIT
Data: 14-07-2016 r.

Dochód uzyskany ze sprzedaży oprzyrządowania, które nie było wykorzystywane przez spółkę w ramach produkcji prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej objętej zezwoleniem, nie może korzystać ze zwolnienia z CIT.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE).

Zbycie specjalistycznego oprzyrządowania poza strefą podlega CIT

Sprawa dotyczyła spółki działające w specjalnej strefie ekonomicznej. Specyfika prowadzonej działalności wymaga, w niektórych przypadkach, wykorzystywania specjalistycznego oprzyrządowania. Może się zdarzyć, że oprzyrządowanie nie będzie wykorzystywane bezpośrednio przez spółkę, lecz będzie udostępniane podwykonawcy prowadzącemu działalność gospodarczą poza SSE w celu wytworzenia przez niego komponentów, które następnie będą służyły do produkcji wyrobów strefowych przez spółkę.

Nie było jasne, czy wynik (dochód albo strata) z tytułu zbycia opisanego oprzyrządowania, udostępnionego podwykonawcy do produkcji komponentów do wyrobu strefowego, powinien być alokowany do działalności strefowej (zwolnionej z CIT), tj. przychód ze sprzedaży oprzyrządowania oraz koszty jego nabycia i wytworzenia.

Zapamiętaj!

Organ podatkowy uznał, iż używanie oprzyrządowania poza SSE nie daje prawa do zwolnienia w CIT.

Organ podatkowy uznał, że skoro, oprzyrządowanie będzie wykorzystywane poza terenem SSE przez podwykonawcę, to wydatku na jego nabycie spółka nie może zaliczyć do kosztów działalności strefowej. Również wynik z jego zbycia, tj. odpowiednio dochód lub strata nie może zostać alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

WSA przyznał racje fiskusowi

Sprawa trafiła do WSA, który podzielił stanowisko organu podatkowego, że oprzyrządowanie udostępnione przez spółkę podwykonawcy służy działalności gospodarczej prowadzonej przez tego podwykonawcę. Nabyte (wytworzone) oprzyrządowanie nie jest ani wykorzystywane na terenie SSE, ani wykorzystywane przez podmiot objęty zezwoleniem. W konsekwencji spółka nabywając (wytwarzając) oprzyrządowanie służące innemu podmiotowi gospodarczemu finansuje działalność tego podmiotu poza SSE, co nie mieści się w zakresie obowiązującego zwolnienia podatkowego.

Zwolnienie z podatku tylko po spełnieniu warunków

Przekazanie oprzyrządowania podmiotowi zewnętrznemu (poza SSE) faktycznie przenosi część działalności spółki objętej zezwoleniem poza SSE. Tym samym przychody i koszty związane z nabyciem takiego oprzyrządowania nie są przychodami i kosztami (dochodem/stratą) uzyskanymi z działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach uzyskanego zezwolenia.

Dochód uzyskany ze zbycia oprzyrządowania, które nie było wykorzystywane przez spółkę w ramach produkcji prowadzonej na terenie SSE objętej zezwoleniem nie może korzystać ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Nie są to dochody uzyskane przez spółkę z czynności pomocniczych.

Musisz, więc pamiętać, że korzystanie ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o CIT możliwe jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • działalność gospodarcza prowadzona jest na terenie SSE,
  • uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1712/15.

Sylwia Maliszewska, ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem

Tagi: sse

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39277 )
Array ( [docId] => 39277 )

Array ( [docId] => 39277 )