Podatek CIT przy kredycie kupieckim

Kategoria: CIT
Data: 09-04-2013 r.

Kredyt kupiecki to pozabankowa działalność gospodarcza polegająca na stosowaniu odroczonej płatności za pobrany towar. Zakup towaru następuje w innym momencie niż zapłata należności. Na gruncie podatku CIT, kredyt kupiecki nie generuje kosztów podatkowych u podmiotu udzielającego.

Mechanizm sprzedaży przy pomocy kredytu kupieckiego polega na tym, iż sprzedawca poprzez odroczenie terminu płatności kredytuje nabywcę. Udzielenie kredytu podatkowego może wynikać zarówno z zapisów zawartej przez strony umowy, jak i np. z treści wystawionej kontrahentowi faktury VAT lub rachunku.

Podatek CIT od kredytu kupieckiego

W przypadku otrzymania kredytu kupieckiego nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Na gruncie podatku CIT trzeba pamiętać, że nie generuje on u podmiotu udzielającego kosztów +podatkowych. Nie wpływa u niego także na moment powstania przychodów z tytułu dokonania określonej transakcji (sprzedaży towarów czy świadczenia usług), który również w takim przypadku ustala się na zasadach ogólnych.

Kredyt kupiecki jest neutralny zarówno dla podmiotu go udzielającego, jak i dla przedsiębiorcy, który skorzystał z odroczenia terminu płatności. Obowiązujący od 1 stycznia 2013 r. przepis art. 15b ustawy o CIT ustala, iż w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności - podatnik będący dłużnikiem jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Natomiast w sytuacji, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wspomniany podmiot powinien wyłączyć z kosztów podatkowych kwoty nieopłaconych wydatków z upływem 90 dni od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczanie odsetek od kredytu kupieckiego

Podmiot korzystający z kredytu kupieckiego powinien liczyć się z tym, że przedsiębiorca, który mu go udzielił, zażąda należnych mu odsetek za stosowanie terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni. Przedsiębiorca (wierzyciel) otrzymujący od kontrahenta (dłużnika) odsetki naliczone w związku z udzielonym kredytem kupieckim, ma obowiązek rozliczyć ich wartość po stronie swoich przychodów.

Naliczone lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów), nie są jednakże uznawane za koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że dopóki dłużnik nie zapłaci odsetek od kredytu kupieckiego na rzecz wierzyciela, nie będzie miał prawa do ich potrącenia w tego rodzaju kosztach. Natomiast jeśli wspomniane odsetki zostaną przez niego uregulowane, fiskus nie powinien kwestionować omawianego wydatku jako kosztów podatkowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. podatków


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30710 )
Array ( [docId] => 30710 )