Polecenie zapłaty podatnik musi wyłączyć z kosztów podatkowych

Kategoria: CIT
Data: 20-05-2014 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT tzw. polecenie zapłaty nie może być wliczane do kosztów podatkowych do chwili uregulowania zapłaty. Przed dokonaniem przelewu, polecenie zapłaty należy traktować identycznie jak niezapłacone faktury.

Zgodnie z art. 15b ustawy o CIT, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku) lub kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

 

Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wykazaną w poleceniu zapłaty podatnik powinien dokonać w miesiącu, w którym upłynął 30. dzień od daty upływu terminu płatności. A jeśli termin płatności określony w fakturze był dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zgodnie natomiast z art. 15b ust. 4 ww. ustawy, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Prawo do zwiększenia kosztów przysługuje podatnikowi, który uregulował zobowiązanie. Z przepisu tego wynika, że jeżeli zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Wydatek musi być poniesiony i prawidłowo udokumentowany. Poniesienie wydatku oznacza obciążenie majątku podatnika, które powinno mieć jednocześnie charakter definitywny, tzn. musi być poniesione z majątku podatnika i mieć ostateczny charakter.

Przejęte zobowiązania na podstawie „poleceń zapłaty” do wierzycieli należy traktować tak samo, jak niezapłacone faktury, zgodnie z art. 15b ustawy o CIT. Oznacza to, że do momentu zrealizowania zapłaty (dokonania przelewów na konta wierzycieli) podatnik musi wyłączyć z kosztów podatkowych wartość niezapłaconej faktury.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34943 )
Array ( [docId] => 34943 )