Pracodawca powinien zapewnić pracownikom wodę do picia lub inne napoje

Kategoria: CIT
Data: 07-05-2013 r.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych. Pracodawca zatrudniający pracowników przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30°C powinien wyposażyć miejsce pracy w natryski. Czasem jest on również zobowiązany do zapewnienia napojów profilaktycznych.

Dla pracowników zatrudnionych stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca powinien zapewnić nieodpłatnie, odpowiednie napoje (i posiłki), jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Napoje przysługujące ze względów profilaktycznych, są wydawane według kryteriów określonych w przepisach wykonawczych. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Stanowiska pracy, na których pracownicy powinni otrzymywać napoje profilaktyczne oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli w zakładzie nie działają związki zawodowe, to po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Pracodawca zapewnia profilaktyczne napoje pracownikom zatrudnionym:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 250 C,
  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100 C lub powyżej 250C,
  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 280 C.

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. Ich rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Napoje dla pracowników w warunkach gorącego mikroklimatu należy dostarczać wzbogacone o sole mineralne i witaminy, gdyż powinny uzupełniać straty płynów i ułatwiać utrzymanie bilansu cieplnego, a także zapobiegać przegrzaniu organizmu.

Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup napojów dla pracowników są to bowiem świadczenia na rzecz pracowników, do których jest zobowiązany na podstawie przepisów bhp.

Wartość wody lub innych napojów zapewnionych pracownikom korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Iwona Czauderna,
doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30722 )
Array ( [docId] => 30722 )