Rozliczanie wydatków na imprezy integracyjne

Kategoria: CIT
Autor: Iwona Czauderna
Data: 15-07-2014 r.

Wydatki na imprezę integracyjną dla pracowników będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych, jeśli były finansowane z środków obrotowych i można uzasadnić, że był to wydatek racjonalny. Organizując imprezę dla pracowników firma musi mieć na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników, a to może poprawić ich efektywność, a przez to wpłynąć na osiągnięcie przez nią większych przychodów.

Aby wydatki na organizowane imprezy bądź wyjazdy integracyjne dla pracowników zaliczyć do kosztów podatkowych nie mogą one mieć tylko charakteru konsumpcyjnego czy rekreacyjnego. Z programu imprezy bądź wyjazdu muszą jasno wynikać elementy integrujące i motywujące pracowników.

 

Jeśli w wyjeździe integracyjnym biorą też udział członkowie rodzin pracowników to wydatki związane z ich udziałem powszechnie nie są uznawane za koszt podatkowy przez organy podatkowe.

Organy podatkowe niezmienienie stoją na stanowisku, że przychodem pracownika z tytułu udziału w imprezie integracyjnej jest już sama możliwość wzięcia w niej udziału przez pracownika. Samo pozostawienie do dyspozycji pracowników możliwości wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym przez pracodawcę nie jest wystarczające do stwierdzenia, że pracownik faktycznie otrzymał przychód w określonej wysokości.

W jednym z ostatnich wyroków wydanych przez NSA w zakresie opodatkowania imprez integracyjnych sąd za niedopuszczalne uznał ustalanie wartości świadczenia dla przychodów poszczególnych pracowników, poprzez dzielenie faktycznie poniesionych kosztów na ilość pracowników, którzy skorzystali z możliwości udziału w spotkaniu integracyjnym. Dokonywanie takich matematycznych czynności obliczenia wartości świadczenia dla przychodów pracowników, ustawodawca nie przewidział w jakichkolwiek przepisach prawa.

Przy rozliczaniu faktur dokumentujących wydatki na integrację pracowników trzeba pamiętać o ogólnej zasadzie pozwalającej na odliczenie podatku naliczonego. Prawo do odliczania podatku naliczonego przysługuje tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A zatem jeśli spółka prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną VAT może odliczyć całość podatku naliczonego. W przeciwnym razie może dokonać odliczenia tylko w takiej części, w jakiej impreza integracyjna dotyczy działalności opodatkowanej.

Nie można odliczyć VAT od zakupionych usług noclegowych i gastronomicznych. W przypadku nabycia usługi kompleksowej, w skład której wchodzą, m.in. usługi noclegowe i gastronomiczne można odliczyć VAT od całości (usługi gastronomiczne i noclegowe nie podlegają wyłączeniu). Tak będzie w sytuacji gdy klient np. zleci organizację wyjazdu lub imprezy integracyjnej konkretnemu podmiotowi, który za całość wystawi fakturę.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35359 )
Array ( [docId] => 35359 )