Ulga w rozliczeniu podatkowym przy zakupie kasy fiskalnej

Kategoria: CIT
Data: 10-04-2013 r.

Rozliczając podatek CIT można wziąć pod uwagę koszty zakupu kasy fiskalnej. Wydatki te zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że obowiązek ich stosowania został nałożony na podatników przepisami prawa oraz wykazują związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiąganymi przychodami.

Wydatki na zakup kas fiskalnych spełniają ogólne przesłanki dotyczące kwalifikacji kosztów do kosztów podatkowych (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Różny może być sposób kwalifikacji tych wydatków w omawianych kosztach.

Wydatki na zakup kas stanowią koszt podatkowy

W zależności od wartości konkretnego urządzenia, a w niektórych przypadkach również od woli podatnika, kwalifikacja wydatków na zakup kas fiskalnych do kosztów może się odbywać albo bezpośrednio, albo w sposób pośredni, tj. w formie odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli wartość kasy fiskalnej nie przekracza kwoty 3.500 zł, można zaliczyć wydatki poniesione na jej nabycie do kosztów podatkowych:

  • bezpośrednio w miesiącu oddania jej do używania – bez zaliczenia tego składnika majątku do środków trwałych (art. 16d ustawy o CIT),
  • w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w miesiącu oddania kasy do używania albo w miesiącu następnym) – w przypadku ujęcia omawianego składnika majątku w ewidencji środków trwałych (art. 16f ust. 3 ustawy o CIT),
  • w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych sukcesywnie (na zasadach określonych w art. 16h–16m ustawy o CIT) – również pod warunkiem uznania kasy za środek trwały w firmie (art. 16f ust. 3 ustawy o CIT).

Ulga podatkowa na zakup i używanie kasy fiskalnej

Z tytułu nabycia kasy fiskalnej podatnikowi wolno korzystać z pewnych preferencji podatkowych, które przysługują na podstawie przepisów o VAT. Pierwsza z nich to możliwość pomniejszenia podatku należnego o wartość VAT naliczonego w związku z zakupem urządzenia. Prawo to przysługuje w zakresie, w jakim urządzenie będzie służyć do ewidencjonowania obrotu.

Z kolei ulga na zakup kasy fiskalnej polega na refundacji części kwot wydatkowanych przez podatnika na zakup kas (90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł).

W przypadku gdy wartość kasy jest większa niż 3.500 zł, wydatki na jej nabycie wolno będzie rozliczyć w kosztach jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przewidywany okres używania kasy będzie krótszy niż 1 rok. Ustalenia wartości początkowej zakupionej kasy rejestrującej należy dokonać według ceny nabycia określonej w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, a więc najczęściej według kwoty należnej zbywcy. Stawka amortyzacji dla tego typu urządzeń (z wyjątkiem zaliczanych do zespołów komputerowych) wynosi 20%.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kas

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej nie powstaje, jeżeli obroty podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł. Natomiast w 2013 r. z tego zwolnienia będą mogli skorzystać jedynie ci podatnicy kontynuujący działalność, u których obrót na rzecz tych podmiotów nie przekroczył w 2012 r. wysokości 20.000 zł. Prawo do korzystania z tego rodzaju zwolnienia stracą podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w 2012 r. kwoty 20.000 zł, lecz przekroczy ten limit w trakcie 2013 r.

Mariusz Olech, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30712 )
Array ( [docId] => 30712 )