Wartość środka trwałego wzrasta w wyniku modernizacji

Kategoria: CIT
Data: 23-04-2013 r.

Jeżeli prace inwestycyjne związane ze środkiem trwałymi mają na celu jego unowocześnienie i podniesienie jego wartości technicznej i użytkowej , to należy je potraktować jako modernizację środka trwałego. Ulepszenie środka trwałego ma miejsce, gdy prace inwestycyjne skutkują wzrostem wartości technicznej i użytkowej tego środka, a wydatki poniesione w danym roku podatkowym przekraczają 3.500 zł.

Na gruncie przepisów podatkowych, zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego można zostać dokonane, jeżeli doszło do trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej tego środka .

Remont środka trwałego ma miejsce wtedy, gdy nie zmienia się charakter, funkcjonalność i przeznaczenie tego środka, a prace mają na celu wyłącznie przywrócenie jego pierwotnej wartości użytkowej. Wymiana istniejących (starych) odcinków sieci cieplnych będzie więc remontem środka trwałego, jeżeli nie zmienią się cechy użytkowe sieci.

Jeśli wskutek wymiany części środka trwałego nie dojdzie do jego ulepszenia , to prace takie należałoby zakwalifikować do prac remontowych. Oznacza to, że wydatki na ten cel poniesione można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast, jeżeli prace inwestycyjne mają na celu ich unowocześnienie, wskutek którego podniesie się wartość techniczna i użytkowa środka trwałego, to należy je potraktować jako jego modernizację. Gdy środki trwałe uległy ulepszeniu wskutek modernizacji, ich wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie. O ulepszeniu środka trwałego mówimy wtedy, gdy suma poniesionych w danym roku podatkowym wydatków przekracza 3.500 zł.

Podstawa prawna: art. 16g ust. 13 i ust. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.)

Magdalena Płachecka, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30715 )
Array ( [docId] => 30715 )

Array ( [docId] => 30715 )