Wielkanocne wydatki na świąteczne paczki można zaliczyć do kosztów

Kategoria: CIT
Autor: Iwona Czauderna
Data: 04-04-2014 r.

Do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na paczki i bony towarowe finansowanie ze środków obrotowych spółki. Koszty takiego zakupu zalicza się w do wydatków na cele pracownicze, które pośrednio są związane z uzyskiwaniem przychodu. Każdy z pracowników musi jednak otrzymać bon lub paczkę o jednakowej wartości. W innym przypadku wydatki te mogą być uznane za przeznaczone na cele socjalne.

Działalność socjalną w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu socjalnym uznaje się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

Paczki, bony bądź dodatkowe świadczenia pieniężne przekazywane pracownikom mogą być również finansowane ze środków ZFŚS. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, a zatem finansowane świadczenia z ZFŚS nie mogą być jednakowe dla wszystkich pracowników. Przy ich przyznawaniu należy uwzględnić sytuację życiową i materialną pracowników.

Wydatki poniesione przez spółkę na zakup paczek bądź bonów towarowych sfinansowane z funduszu nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów spółki.

W przypadku natomiast finansowania wydatków na paczki i bony ze środków obrotowych otrzymane z tego tytułu świadczenia należy doliczyć do przychodów pracownika uzyskanych ze stosunku pracy i opodatkować. Jednocześnie ich wartość zwiększy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kwoty pochodzące ze środków obrotowych wydatkowane na paczki lub bony przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Bony towarowe nawet jeśli będą finansowane z ZFŚŚ, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Wolne są bowiem od podatku świadczenia rzeczowe finansowane z funduszu. Bony towarowe nie są uznawane za świadczenia rzeczowe zgodnie z przepisami podatkowymi.

Iwona Czauderna, doradca podatkowy Ewa Ostapowicz, ekonomistka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34617 )
Array ( [docId] => 34617 )