Wszystkie artykuły

  CIT 05.04.2022
  Estoński CIT w trakcie roku podatkowego
  Zasady stosowania art. 28j ust 5 ustawy o CIT przez podmiot zamierzający przejść na estoński CIT w trakcie roku podatkowego. Problemy dotyczą kwalifikowania sprawozdania finansowego o którym mowa w przywołanym przepisie. Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości. Aby móc skorzystać z formy opodatkowania zwanej estońskim CIT-em jeszcze w trakcie roku podatkowego, podatnik musi złożyć ...

  CIT 22.03.2022
  Pomoc przedsiębiorcy dla obywateli Ukrainy a koszty uzyskania przychodów
  Wielu przedsiębiorców aktywnie włączyło się w pomoc dla obywateli Ukrainy, organizując i udostępniając miejsca noclegowe, przekazując leki, żywność, ubrania, koce, czy też wspierając uchodźców w inny sposób. W związku ze swoją aktywnością, część z nich ma wątpliwości, czy i ewentualnie jak rozliczać taką pomoc na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych, w tym również ...

  CIT 18.03.2022
  Spółka nieruchomościowa - nowy termin obowiązków informacyjnych
  Prawodawca powołał do życia nowy podmiot - spółkę nieruchomościową. Jej status zależy nie od formy prowadzenia działalności, a od stanu majątku. Nałożył na ten podmiot dodatkowe obowiązki, w tym informacyjne. Miały być one realizowane drogą elektroniczną. Nikt jednak nie zadbał o techniczne możliwości zrealizowania tego obowiązku. Teraz sytuację ma ratować rozporządzenie.Nie ...

  CIT 18.03.2022
  Terminy sprawozdawcze CIT wydłużone do 30 czerwca.
  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych zostało podpisane 17 marca 2022 r. Nowe przepisy wydłużają termin rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych. Niektóre zeznania i deklaracja będzie można składać do 30 czerwca.Na podstawie nowego rozporządzenie, zostały przedłużone terminy podatkowe dotyczące:-złożenia zeznania CIT-8 ...

  CIT 16.03.2022
  Ulga podatkowa w CIT dla podmiotów pomagających Ukrainie
  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zapowiada ulgę podatkową dla spółek. Nie zapłacą one podatku ryczałtowego od kwot odpowiadających kosztom wytworzenia albo nabycia rzeczy lub prawa przekazanego w darowiźnie w ramach pomocy Ukrainie. Regulację dotyczącą zaniechania poboru ryczałtu od dochodu wprowadzają projektowane przepisy rozporządzenia  ministra finansów w sprawie zaniechania ...

  CIT 10.08.2020
  Od kiedy estoński CIT?
  Resort finansów przygotował projekt zmian w podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany zakładają wprowadzenie do ustawy tzw. estońskiego CIT. Sprawdź szczegóły.Zgodnie z planami MF zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe. Firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić ...

  CIT 19.03.2020
  Pamiętaj, że umowa dotycząca oprogramowania może uchronić przed poborem podatku u źródła
  Podmioty zagraniczne, które nie posiadają w Polsce siedziby oraz zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium tego kraju. Nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu co oznacza, że opodatkowane są wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski. Są nimi w szczególności dochody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych ...

  CIT 30.05.2019
  Inwestycja w obcym środku trwałym – jak prawidłowo rozliczyć
  Nakłady poniesione przez podatnika w obcym budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w przypadku amortyzacji własnych budynków niemieszkalnych. Amortyzacji podlegają – niezależnie od przewidywanego okresu używania – przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych. ...

  CIT 10.05.2019
  Pamiętaj, że nie wszystkie wydatki na otwarcie zakładu to reklama
  Organizacja imprezy firmowej wiąże się ze sporymi kosztami. Trzeba przy tym uważać, bo niektóre wydatki mogą zostać przez skarbówkę uznane za reprezentację. Takie wnioski płyną z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora KIS. Poznaj szczegóły.Spółka zorganizowała uroczyste otwarcie nowego zakładu. Impreza składała się z następujących części: formalnej – obejmującej ...

  CIT 26.04.2019
  Zmieniają się wzory niektórych formularzy CIT
  Właśnie pojawiły się nowe wzory niektórych formularzy, chodzi: o CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK. Pobierz nowe wzory.Minister finansów przedłużył termin do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (rozporządzanie z 21 marca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 549).Więcej na ten temat ...