Wszystkie artykuły

  CIT 03.04.2019
  Stanowisko organu podatkowego w sprawie rozliczania kolacji służbowej
  Jak rozliczyć koszty poniesione na spotkanie w restauracji z partnerem biznesowym. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio dyrektor KIS.Mimo, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, to zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, ...

  CIT 07.06.2018
  Alkohol podczas spotkań integracyjnych - zaliczenie do kosztów podatku CIT
  Pracownicze spotkania integracyjne często są organizowane przez przedsiębiorców w celu m.in. zwiększenia efektywności w pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy atmosfery oraz komunikacji między pracownikami. Powyższe czynniki z zasady powinny wpłynąć na zwiększenie osiąganych przychodów przez przedsiębiorstwo.Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ...

  CIT 30.03.2018
  Uproszczone sprawozdanie CIT-TP – zrób to dobrze
  Tego roku podatnicy CIT muszą pierwszy raz złożyć załącznik CIT-TP.  Na kim spoczywa ten obowiązek?Przedsiębiorcy zobligowani do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty przekroczyły w 2017 roku ustawowy limit, muszą złożyć do urzędu skarbowego stosowne sprawozdanie w tym zakresie, jako załącznik do zeznania rocznego.Przepisy ...

  CIT 30.03.2018
  Ceny transferowe – wydłużony czas na wywiązanie się z obowiązków
  Rozporządzenie dotyczące wydłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej 15 marca 2018 r. weszło w życie. A to oznacza, że podatnicy będą mieli czas na złożenie dokumentów do końca września.Do 30 września 2018 r. trzeba będzie: przygotować dokumentację cen transferowych, złożyć oświadczenie o przygotowaniu tej dokumentacji, oraz dołączyć ...

  CIT 25.02.2018
  Wydatki na gadżety reklamowe, a koszty podatkowe
  Kiedy można mówić o przekazaniu gadżetu reklamowego jako o reklamie, a kiedy jako o reprezentacji? W tym temacie wypowiedział się NSA. Więcej na ten temat czytaj w komentarzu Magdaleny Patryas, doradcy podatkowego, partnera w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach.Aby stwierdzić, czy przekazanie określonego gadżetu może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, trzeba ...

  CIT 25.02.2018
  Zaliczanie wydatków na edukację wiceprezesa do kosztów podatkowych spółki
  Czesne wiceprezesa zarządu obciążyły finansowo spółkę, która uznała te wydatki jako koszt uzyskania przychodu. Prawidłowo? Poznaj stanowisko organów podatkowych.Jeżeli wydatki związane ze skierowaniem wiceprezesa zarządu na studia mają wpływ na lepsze wykonywanie obowiązków służbowych, a nabyta wiedza będzie wykorzystywana do czynności związanych z działalnością spółki, ...

  CIT 25.02.2018
  Pół roku więcej dla firm na przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
  Ministerstwo Finansów przygotowuje rozporządzenie, dające podatnikom więcej czasu na przygotowanie dokumentacji podatkowej i na składanie CIT-TP i PIT-TP. Przedłuża to czas wykonania tych obowiązków z 31 marca na koniec września.Resort finansów przygotowuje rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia dokumentacji podatkowej,  złożenia urzędom skarbowym oświadczenia ...

  CIT 16.01.2018
  Przestały obowiązywać ograniczenia w finansowaniu zewnętrznym
  Wraz z nowym rokiem dokonano zmian, które w znaczącym stopniu zmieniły ograniczenia w obszarze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego. Jakie są praktyczne skutki tych zmian? Przeczytaj w artykule.Zmiana przepisów ma na celu przeciwdziałanie nadmiernemu finansowaniu podatników długiem. W praktyce nowe zasady będą miały duży wpływ na podatników, ...

  CIT 16.01.2018
  Możliwość publikowania danych o największych podatnikach
  Obowiązująca od początku nowego 2018 roku  nowelizacja ustawy o CIT wyraża możliwość publikowania przez ministra rozwoju i finansów, wiadomości zawierających podstawowe dane podatkowe największych podatników. Dowiedz się więcej w tej sprawie.Lokalizacja informacji o pracownikachMinister będzie podawał do publicznej wiadomości indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu podatkowym,  ...

  CIT 16.01.2018
  Noworoczne regulacje PIT/CIT dla zagranicznych spółek kontrolowanych
  Z początkiem 2018 r. obowiązują najnowsze przepisy, które dotyczą opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych i prawnych. Wśród uchwalonych zmian znajdują się nowelizacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Dowiedz się więcej w tej sprawie.Większość przyjętych rozwiązań nie jest dla przedsiębiorców korzystna, zarówno art. 24a ustawy o CIT jak i art. ...